Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương

Được đăng lên bởi huyencoi05121994
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về
mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.
Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình
phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả
lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật
chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường.
Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo
cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc,
đồng
thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về
phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh
nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất - kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn
tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động
để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với
doanh
nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế
cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tá c
hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung
cấp
đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản
trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến lược sản
xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp cùng với sự hướng
dẫn của cô giáo, em đã chọn đề tài :
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty "cho chuyên đề thực tập của mình với mong muốn
được góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán và các khoản
trích theo lương sao cho đúng với chế độ và phù hợp v ới điều kiện đặc thù của
Công ty. Ngoài lời nói đầu và kết luận, bài báo cáo của em có kết cấu như sau :
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán tiền lương
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
tại công ty
Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tế
chưa nhiều nên em rất mong được sự giúp đỡ góp ý, chỉ bảo của cô giao hướng
cùng các cô chú trong phòng tài vụ Công ty
Em xin chân thành cảm ơn !
...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về
mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.
Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình
phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả
lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật
chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường.
Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo
cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc,
đồng
thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về
phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh
nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất - kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn
tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động
để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với
doanh
nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế
cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tá c
hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung
cấp
đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản
trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến lược sản
xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.
báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương - Người đăng: huyencoi05121994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương 9 10 226