Ktl-icon-tai-lieu

Các loại thuế phải nộp và đóng

Được đăng lên bởi nguyenductrongct
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 3 lần


DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN CHỨNG
TỪ SỐNG

Tháng 1 năm 2013

Ngày 10



Thuế môn bài năm 2013



Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường
hợp công ty thay đổi vốn điều lệ



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 12/2012

Ngày 20



Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012



Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012



Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
TNCN quý IV năm 2012

Ngày



Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

30



Thuế TNCN quý IV/2012

Ngày



Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

31



Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

Tháng 2 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 1/2013

Ngày 20





Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

Tháng 3 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 2/2013

Ngày 20



Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013



Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày



Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012

30



Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012



Thuế TNDN năm 2012

Tháng 4 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 3/2013

Ngày 20

Ngày
30



Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013



Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013



BC ctừ K/Trừ thuế TNCN



Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013



Thuế TNCN Quý I/2013



Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013



Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013



Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2012
với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 5 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 4/2013

Ngày 20



Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

Tháng 6 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 5/2013

Ngày 20



Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

Tháng 7 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 6/2013

Ngày 20



Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013



Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013



Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
TNCN quý II/2013

Ngày
30



Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013



Thuế TNCN Quý II/2013



Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013



Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013



Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2012
với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 8 năm 2013



Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và th...
DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN CHỨNG
TỪ SỐNG
Tháng 1 năm 2013
Ngày 10
Thuế môn bài năm 2013
Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường
hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20
Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 12/2012
Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
TNCN quý IV năm 2012
Ngày
30
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012
Thuế TNCN quý IV/2012
Ngày
31
Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012
Tháng 2 năm 2013
Ngày 20
Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên
tháng 1/2013
Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013
Các loại thuế phải nộp và đóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại thuế phải nộp và đóng - Người đăng: nguyenductrongct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các loại thuế phải nộp và đóng 9 10 801