Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ NÂNG CAO 8

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ NÂNG CAO 8
Bài 1 : Phân tích đa thức thành nhân tử.
3x2 + 2x – 1
x3 + 6x2 + 11x + 6
x4 + 2x2 – 3
ab + ac +b2 + 2bc + c2
a3 – b3 + c3 + 3abc
Bài 2 : Cho phân thức :
tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
Rút gọn A.
Tính x để A < 1.
Bài 3 : Chứng minh các bất đẳng thức :
Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng : a3 + b3 + c3 = 3abc.
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :
Chứng minh rằng : x5 + y5 ≥ x4y + xy4 với x, y ≠ 0 và x + y ≥ 0
Bài 4 : Giải phương trình :
x2 – 3x + 2 + |x – 1| = 0
Bài 5 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có)
A = x2 – 2x + 5
B = -2x2 – 4x + 1.
C=
Bài 6 : Tính giá trị của biểu thức.
Biết a – b = 7 tính : A = a2(a + 1) – b2(b – 1) + ab – 3ab(a – b + 1)
Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa nãm đẳng thức :
Tính : P =
Bài 7 : Chứng minh rằng
8351634 + 8241142 chia hết cho 26.
A = n3 + 6n2 – 19n – 24 chia hết cho 6.
B = (10n – 9n – 1) chia hết cho 27 với n thuộc N*.
Bài 8 :
Trong cuộc đua mô tô có ba xe khởi hành cùng một lúc. Xe thứ hai trong một giờ chạy
chậm hơn xe thứ nhất 15km và nhanh xe thứ ba 3km. nên đến đích chậm hơn xe thứ nhất
12 phút và sớm hơn xe thứ ba 3 phút. Không có sự dừng lại dọc đường đi. Tính vận tốc
mỗi xe, quãng đường đua và thời gian mỗi xe

...
ĐẠI SỐ NÂNG CAO 8
Bài 1 : Phân tích đa thức thành nhân tử.
3x2 + 2x – 1
x3 + 6x2 + 11x + 6
x4 + 2x2 – 3
ab + ac +b2 + 2bc + c2
a3 – b3 + c3 + 3abc
Bài 2 : Cho phân thức :
tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
Rút gọn A.
Tính x để A < 1.
Bài 3 : Chứng minh các bất đẳng thức :
Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng : a3 + b3 + c3 = 3abc.
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :
Chứng minh rằng : x5 + y5 ≥ x4y + xy4 với x, y ≠ 0 và x + y ≥ 0
Bài 4 : Giải phương trình :
x2 – 3x + 2 + |x – 1| = 0
Bài 5 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có)
A = x2 – 2x + 5
B = -2x2 – 4x + 1.
C =
Bài 6 : Tính giá trị của biểu thức.
Biết a – b = 7 tính : A = a2(a + 1) – b2(b – 1) + ab – 3ab(a – b + 1)
Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa nãm đẳng thức :
Tính : P =
Bài 7 : Chứng minh rằng
8351634 + 8241142 chia hết cho 26.
A = n3 + 6n2 – 19n – 24 chia hết cho 6.
B = (10n – 9n – 1) chia hết cho 27 với n thuộc N*.
Bài 8 :
Trong cuộc đua mô tô có ba xe khởi hành cùng một lúc. Xe thứ hai trong một giờ chạy
chậm hơn xe thứ nhất 15km và nhanh xe thứ ba 3km. nên đến đích chậm hơn xe thứ nhất
12 phút và sớm hơn xe thứ ba 3 phút. Không có sự dừng lại dọc đường đi. Tính vận tốc
mỗi xe, quãng đường đua và thời gian mỗi xe
ĐẠI SỐ NÂNG CAO 8 - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐẠI SỐ NÂNG CAO 8 9 10 478