Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ
CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ

GV: Th.S. Phan Thị Hồng Nhung

TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN

1

ĐÁNH GIÁ TT ĐẦU TƯ
 Đánh giá TT.Đầu Tư bằng cách so sánh lợi nhuận
trước thuế và vốn đầu tư xem xét lợi nhuận bộ phận đó
tạo ra có tương xứng với vốn đầu tư hay không.

 Đánh giá TT.Đầu Tư có 2 thướt đo được sử dụng:
• Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI).
• Lợi nhuận còn lại (RI).

NHÓM 8

2

TỶ LỆ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ

ROI - Return on Investment
• Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư phản ánh tỷ lệ giữa lợi
nhuận và vốn đầu tư trung bình
• Chỉ tiêu này cho biết Lợi nhuận được tạo ra
bao nhiêu so với giá trị của nguồn lực đầu tư.

NHÓM 8

3

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC (ROI )

NHÓM 8

4

CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH - ROI

ROI cho biết một đồng tài sản đầu tư vào trung tâm đầu tư, nhà quản trị
ở đó đã tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận

5

CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH - ROI

Vốn hoạt động trung bình

=

VĐTĐK

+
2

VĐTCK
6

XÁC ĐỊNH VỐN HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI NHUẬN
TRONG VIỆC TÍNH TOÁN ROI

 Tài sản chưa sử dụng có tính vào vốn hoạt động không ?
Quan điểm 1: Tài sản chưa sử dụng sẽ không tính vào vốn hoạt động
Quan điểm 2: Tài sản chưa sử dụng sẽ tính vào vốn hoạt động
 Gía trị tài sản cố định tính trong vốn hoạt động
Quan điểm 1: ý kiến ủng hộ sử dụng giá trị còn lại
Quan điểm 2: ý kiến sử dụng nguyên giá

NHÓM 8

7

ƯU ĐIỂM- HẠN CHẾ CỦA ROI
 Ưu điểm của ROI
- Đồng nhất với tỷ lệ sinh lời
- Số đo tương đối nên so sánh được giữa các trung tâm có qui mô, tính
chất hoạt động khác nhau.
- Khuyến khích mua duy trì tài sản tạo lợi nhuận cao, loại bỏ tài sản
không tạo mức lợi nhuận.
 Hạn chế của ROI
- Thu hẹp hoạt động để giảm tài sản nhằm tăng ROI
- Bỏ cơ hôi đầu tư khác vì sợ ROI giảm
NHÓM 8

8

ƯU ĐIỂM- HẠN CHẾ CỦA ROI

9

BIỆN PHÁP TĂNG ROI
 Tăng Doanh Thu
Giảm chi phí
Giảm vốn đầu tư

NHÓM 8

10

BIỆN PHÁP TĂNG ROI
 Tăng doanh thu:
Tăng Chi Phí Quảng Cáo 20.000.000 đ
Làm cho doanh thu tăng 120.000.000 đ
p = 120.000.000 - 20.000.000
p = 100.000.000 đồng
ROI
=

900,000,000

=

28.1%

3,200,000,000
NHÓM 8

11

BIỆN PHÁP TĂNG ROI
 Cắt giảm chi phí:
Giảm chi phí hoạt động 20.000.000 đ
(doanh thu & vốn hoạt động không đổi)
p = 20.000.000 đồng
ROI
=

820,000,000

=

25.6%

3,200,000,000
NHÓM 8

12

BIỆN PHÁP TĂNG ROI
 Giảm vốn đầu tư:
Giảm vốn hoạt động 700.000.000 đ
(doanh thu & lợi nhuận không đổi)

ROI
=

800,000,000

= 32.0%

2,500,000,000

NHÓM 8

13

Have a nice day!

NHÓM 8

14

...
GV: Th.S. Phan Thị Hồng Nhung
1
ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ
CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ
TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN
ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ 9 10 644