Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12

Được đăng lên bởi quangthuan941
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Tải tài liệu và phần mềm tiện ích dành cho giáo dục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013
Ngày kiểm tra: 08 tháng 04 năm 2013
Môn kiểm tra: LỊCH SỬ Lớp: 12 Hệ: THPT
Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian giao đề)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN CHUNG (7,0 điểm)

.tk

Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày tác động của cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ đối với sự phát triển
của nhân loại.
Câu 2: (4,0 điểm)
Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế
nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

so

fts

Học sinh chọn một trong hai phần riêng (A/. Hoặc B/.) để làm bài. Nếu làm cả hai phần
(A/. và B/.) sẽ không được tính điểm phần riêng.

ht

tp

://

tn

A/. Chương trình Chuẩn
Câu 3a: (3,0 điểm)
Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra từ ngày 18 đến 29/12/1972 như thế nào?
Nêu kết quả và ý nghĩa của trận đánh trên.
B/. Chương trình Nâng cao
Câu 3b: (3,0 điểm)
Hiệp định nào được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có Mĩ
giúp sức ở Việt Nam? Trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp định đó.

-------------- HẾT -------------Họ và tên học sinh:.....................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Mời ghé thăm trang blog 

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013
Ngày kiểm tra: 08 tháng 04 năm 2013
Môn kiểm tra: LỊCH SỬ Lớp: 12 Hệ: THPT
Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian giao đ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN CHUNG (7,0 đim)
u 1: (3,0 điểm)
Trình y tác đng của cuộc Cách mng khoa học công nghđối với sự phát triển
của nhân loại.
u 2: (4,0 điểm)
Phong trào Đồng khởi” (1959-1960) miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế
nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Học sinh chọn mt trong hai phn riêng (A/. Hoặc B/.) để m bài. Nếu m chai phần
(A/. và B/.) sẽ không được tính điểm phần riêng.
A/. Chương trình Chuẩn
u 3a: (3,0 điểm)
Trận “Điện Biên Phtrên không” đã diễn ra từ ngày 18 đến 29/12/1972 nthế nào?
Nêu kết qu và ý nghĩa của trận đánh trên.
B/. Chương trìnhng cao
u 3b: (3,0 đim)
Hiệp định nào được kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ca Pháp
giúp sức ở Việt Nam? Trìnhy ni dung và ý nghĩa của Hiệp định đó.
-------------- HẾT --------------
Họ và tên học sinh:.....................................................................
Số báo danh:...............................................................................
HTTP://WWW.TNSOFTS.TK - Tải tài liệu và phần mềm tiện ích dành cho giáo dục
Mời ghé thăm trang blog http://tnsofts.blogspot.com
http://tnsofts.tk
HTTP://WWW.TNSOFTS.TK - Tải tài liệu và phần mềm tiện ích dành cho giáo dục
Mời ghé thăm trang blog http://tnsofts.blogspot.com
http://tnsofts.tk
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 - Người đăng: quangthuan941
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 9 10 196