Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài báo cáo kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi canhanhkim
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang trong quá trình hội
nhập vào nền kinh tế thế giới, đây là động lực thúc đẩy các ngành sản xuất trong xã
hội phát triển và không ngừng đi lên. Để tạo nên một doanh nghiệp có khả năng đứng
vững trong nền kinh tế thị trường kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong cấu
thanh doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì công tác kế toán nguyên vật
liệu là khâu đầu của quá trình sản xuất, công cụ dụng cụ là tư liệu lao động góp phần
không nhỏ cho quá trình tạo ra sản phẩm.
Để cấu thành nên một sản phẩm có tính chất quyết định đứng vững được trên
thị trường thì một trong ba yếu tố cấu thành nên thực thể của sản phẩm đó là nguyên
vật liệu, nó đước phẩn ánh một cách chính xác, kịp thời đảm bảo cho việc xuất nhập
nguyên vật liệu theo kế hoạch và định mức tiêu hao cho từng sản phẩm, từ đó giảm bớt
sự thất thoát, ứ động nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ giúp cho doanh nghiệp giảm chi
tăng thu và hạ giá thành sản phẩm nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhận thấy được tầm quan trọng đó và trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công
ty em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ
phần xây lắp Phú Hưng” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Với sự cố gắng của bản thân, đồng thời dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm
Hồng Minh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Nhưng do thời gian còn hạn chế
nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý bổ sung
của thầy (cô) giáo để củng cố kiến thức của bản thân và để chuyên đề của em được
hoàn thiện hơn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán nguyên vật liệu –
công cụ dụng cụ.
- Chương 2: Thực trạng tình hình kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ
tại công ty cổ phần xây lắp Phú Hưng.
- Chương 3: Báo cáo công việc thực tập, kết quả và đề xuất tại công ty cổ
phần xây lắp Phú Hưng.

1

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NLVL, CCDC
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu
1.1.1.1. Khái niệm
Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là một trong ba yếu tố cơ bản của
quá trình sản xuất, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm
là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm.
1.1.1.2. Đặc điểm
Nguyên vật liệu là khi tham gia vào từng chu kỳ sản xuất và chuyển hóa thành
sản phẩm, do đó giá trị ...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang trong quá trình hội
nhập vào nền kinh tế thế giới, đây là động lực thúc đẩy các ngành sản xuất trong xã
hội phát triển và không ngừng đi lên. Để tạo nên một doanh nghiệp có khả năng đứng
vững trong nền kinh tế thị trường kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong cấu
thanh doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì công tác kế toán nguyên vật
liệu là khâu đầu của quá trình sản xuất, công cụ dụng cụ là tư liệu lao động góp phần
không nhỏ cho quá trình tạo ra sản phẩm.
Để cấu thành nên một sản phẩm có tính chất quyết định đứng vững được trên
thị trường thì một trong ba yếu tố cấu thành nên thực thể của sản phẩm đó là nguyên
vật liệu, nó đước phẩn ánh một cách chính xác, kịp thời đảm bảo cho việc xuất nhập
nguyên vật liệu theo kế hoạch và định mức tiêu hao cho từng sản phẩm, từ đó giảm bớt
sự thất thoát, ứ động nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ giúp cho doanh nghiệp giảm chi
tăng thu và hạ giá thành sản phẩm nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhận thấy được tầm quan trọng đó và trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công
ty em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ
phần xây lắp Phú Hưng” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Với sự cố gắng của bản thân, đồng thời dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm
Hồng Minh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Nhưng do thời gian còn hạn chế
nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý bổ sung
của thầy (cô) giáo để củng cố kiến thức của bản thân và để chuyên đề của em được
hoàn thiện hơn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán nguyên vật liệu –
công cụ dụng cụ.
- Chương 2: Thực trạng tình hình kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ
tại công ty cổ phần xây lắp Phú Hưng.
- Chương 3: Báo cáo công việc thực tập, kết quả và đề xuất tại công ty cổ
phần xây lắp Phú Hưng.
1
Đề tài báo cáo kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài báo cáo kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: canhanhkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề tài báo cáo kế toán nguyên vật liệu 9 10 403