Ktl-icon-tai-lieu

đề tài chi phí và tính giá thành

Được đăng lên bởi Lenamhatinh Lethi
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3605 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
TƯ NHÂN THUẬN LỢI
1.1/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THUẬN LỢI
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Doanh nghiệp tư nhân.
- Doanh nghiệp tư nhân Thuận Lợi được phòng Đăng ký Kinh doanh sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp giấy Chứng nhận ĐKKD số: 4401000592 ngày
10/11/1999. Do Bà Trương Thị Dung giữ chức vụ Giám đốc. Với các ngành nghề kinh
doanh: Thu mua chế biến mủ cao su.
- Trụ sở chính của công ty đặt tại: Đường ĐT 741/ ấp thuận Hòa xã Thuận Lợi
Huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước.
- Tên giao dịch: Doanh Nghiệp mủ Thuận Lợi
- Điện Thoại số :06513820065- Fax: 06513820170
Doanh nghiệp tư nhân Thuận Lợi có tư cách pháp nhân hoạt động theo luật Doanh
nghiệp năm 2005 và chịu sự quản lý về nhà nước của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình
Phước.
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.
Doanh nghiệp tư nhân trước kia chỉ là một địa điểm thu mua mủ và sản xuất nhỏ,
do thị trường mủ có xu hướng phát triển mạnh nên Doanh Nghiệp đã tiến hành mở rộng
quy mô sản xuất và kinh doanh. Từ đó Doanh Nghiệp tư nhân Thuận Lợi đã ra đời và phát
triển đến nay .
Doanh Nghiệp tư nhân Thuận Lợi do được đóng trên địa bàn thuộc xã Thuận Lợi
nên lấy tên là Doanh Nghiệp Thuận Lợi tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh buôn
bán.
Doanh nghiệp Thuận Lợi là Doanh Nghiệp tư nhân nên nguồn vốn chủ yếu là
nguồn vốn của chủ Doanh Nghiệp .

- Doanh Nghiệp tư nhân Thuận Lợi, ngoài công việc sản xuất kinh doanh, Doanh
Nghiệp còn tiến hành chăm sóc và khai thác vườn cây cao su :
Tổng diện tích vườn cây cao su là :250 hécta.
Trong đó: Diện tích khai thác mủ :230 hécta
Diện tích trồng mới :20 hécta.
1.2/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGÀNH KINH DOANH SẢN XUẤT .
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ.
Là một Doanh nghiệp cần “Góp phần giải quyết lao động cho địa phương; nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; nâng cao giá trị mủ cao su trong nước”.
Doanh nghiệp đã vạch ra Giải quyết công việc làm hàng ngàn lao động cho địa phương.
Nâng cao uy tín chất lượng mủ cao su Việt Nam trên thị trường.
1.2.2. Nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh :
Doanh Nghiệp Thuận Lợi là Doanh Nghiệp tư nhân nên hạch toán độc lập có tư
cách pháp nhân, được phép mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng con dấu riêng theo quy
định do công an tỉnh cấp .
Doanh Nghiệp Thuận Lợi có nhiệm vụ trồng mới và chăm sóc vườn cây, khai thác
mủ cao su và chế biến cao su sơ chế .
Kế hoạch sản xuất kinh doanh :
+ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
- Giá thành sản lượng hàng hóa cao su
- Phấ...
CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
TƯ NHÂN THUẬN LỢI
1.1/ SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN
THUẬN LỢI
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Doanh nghiệp tư nhân.
- Doanh nghiệp nhân Thuận Lợi được phòng Đăng Kinh doanh sở Kế hoạch
Đầu tỉnh nh Phước cấp giấy Chứng nhận ĐKKD số: 4401000592 ngày
10/11/1999. Do Trương Thị Dung giữ chức vụ Giám đốc. Với các ngành nghề kinh
doanh: Thu mua chế biến mủ cao su.
- Tr sở chính của công ty đặt tại: Đường ĐT 741/ p thuận Hòa Thuận Lợi
Huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước.
- Tên giao dịch: Doanh Nghiệp mủ Thuận Lợi
- Điện Thoại số :06513820065- Fax: 06513820170
Doanh nghiệp nhân Thuận Lợi cách pháp nhân hoạt động theo luật Doanh
nghiệp m 2005 chịu sự quản lý về nhà nước của sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bình
Phước.
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.
Doanh nghiệp nhân trước kia chỉ một địa điểm thu mua mủ sản xuất nhỏ,
do thị trường mủ xu hướng phát triển mạnh nên Doanh Nghiệp đã tiến hành mở rộng
quy mô sản xuất và kinh doanh. Từ đó Doanh Nghiệp tư nhân Thuận Lợi đã ra đời và phát
triển đến nay .
Doanh Nghiệp nhân Thuận Lợi do được đóng trên địa bàn thuộc Thuận Lợi
nên lấy tên Doanh Nghiệp Thuận Lợi tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh buôn
bán.
Doanh nghiệp Thuận Lợi Doanh Nghiệp nhân nên nguồn vốn chủ yếu
nguồn vốn của chủ Doanh Nghiệp .
đề tài chi phí và tính giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài chi phí và tính giá thành - Người đăng: Lenamhatinh Lethi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
đề tài chi phí và tính giá thành 9 10 129