Ktl-icon-tai-lieu

Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT

Được đăng lên bởi lanhuong-ard
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT
Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì ?
Là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người dân
tự nguyện tham gia để được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ quỹ bảo hiểm y tế.
1- Đối tượng tham gia:
Toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có tên trong cùng hộ khẩu mà không thuộc đối
tượng đang tham gia BHYT bắt buộc. Nếu tham gia không đủ số người trong sổ hộ khẩu thì
không được giảm mức đóng.
* Lưu ý :
- Thân nhân NLĐ tham gia BHYT TN đến năm 2014 thuộc diện tham gia BHYT BBbắt
buộc.
- Xã viên HTX, HKD cá thể tham gia BHYT TN đến 2014 thuộc diện tham gia BHYT
BB.
- Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở phường xã tham gia BHYT TN đến năm 2014 thuộc
diện tham gia BHYT bắt buộc.
2- Nơi tham gia:
Liên hệ trực tiếp với các đại lý của Bảo hiểm xã hội tại UBND phường/xã/thị trấn nơi cư
trú. Đăng ký tham gia mang theo hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh
từ 6 tháng trở lên.
3- Mức đóng: Người thứ nhất trong hộ gia đình mỗi tháng đóng bằng 4,5% lương tối
thiểu chung; từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của
người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi mức đóng bằng 60% của người thứ nhất. Mức đóng thay
đổi khi lương tối thiểu chung thay đổi. Lương tối thiểu chung từ tháng 5/2010 là 730.000
đồng/tháng.
4- Thời điểm đóng:
Đối với người mới tham gia BHYT tự nguyện lần đầu (kể cả tham gia lại sau một thời
gian đứt quãng vì bất cứ lý do gì), các Đại lý thu phường, xã tổ chức thu tiền đóng BHYT từ
ngày 25 đến ngày 30 (hoặc ngày 31 hàng tháng). Thẻ BHYT được phát hành vào tháng sau và có
giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo.
Đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả BB lẫnTN), nay tiếp tục tham gia theo
hình thức TN, để đảm bảo hưởng quyền lợi BHYT được liên tục, phải nộp tiền đóng BHYT
trước khi thẻ cũ hết hiệu lực ít nhất 10 ngày. Các Đại lý thu phường, xã tổ chức thu tiền đóng
BHYT từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng
sau.

Quyền lợi hưởng - Mức hưởng BHTN
1/ Điều kiện hưởng:

- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất
việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định của pháp luật ;
và
- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở
LĐTB&XH.
(Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc
HĐ làm việc, nếu đăng ký chậm sau thời gian trên sẽ không được giải quyết quyền lợi
về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị...
Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT
Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì ?
Là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người dân
tự nguyện tham gia để được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ quỹ bảo hiểm y tế.
1- Đối tượng tham gia:
Toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có tên trong cùng hộ khẩu mà không thuộc đối
tượng đang tham gia BHYT bắt buộc. Nếu tham gia không đủ số người trong sổ hộ khẩu thì
không được giảm mức đóng.
* Lưu ý :
- Thân nhân NLĐ tham gia BHYT TN đến năm 2014 thuộc diện tham gia BHYT BBbắt
buộc.
- Xã viên HTX, HKD cá thể tham gia BHYT TN đến 2014 thuộc diện tham gia BHYT
BB.
- Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở phường xã tham gia BHYT TN đến năm 2014 thuộc
diện tham gia BHYT bắt buộc.
2- Nơi tham gia:
Liên hệ trực tiếp với các đại lý của Bảo hiểm xã hội tại UBND phường/xã/thị trấn nơi cư
trú. Đăng ký tham gia mang theo hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh
từ 6 tháng trở lên.
3- Mức đóng: Người thứ nhất trong hộ gia đình mỗi tháng đóng bằng 4,5% lương tối
thiểu chung; từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của
người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi mức đóng bằng 60% của người thứ nhất. Mức đóng thay
đổi khi lương tối thiểu chung thay đổi. Lương tối thiểu chung từ tháng 5/2010 là 730.000
đồng/tháng.
4- Thời điểm đóng:
Đối với người mới tham gia BHYT tự nguyện lần đầu (kể cả tham gia lại sau một thời
gian đứt quãng vì bất cứ lý do gì), các Đại lý thu phường, xã tổ chức thu tiền đóng BHYT từ
ngày 25 đến ngày 30 (hoặc ngày 31 hàng tháng). Thẻ BHYT được phát hành vào tháng sau và có
giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo.
Đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả BB lẫnTN), nay tiếp tục tham gia theo
hình thức TN, để đảm bảo hưởng quyền lợi BHYT được liên tục, phải nộp tiền đóng BHYT
trước khi thẻ cũ hết hiệu lực ít nhất 10 ngày. Các Đại lý thu phường, xã tổ chức thu tiền đóng
BHYT từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng
sau.
Quyền lợi hưởng - Mức hưởng BHTN
1/ Điều kiện hưởng:
Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT - Người đăng: lanhuong-ard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đối tượng đóng - Mức đóng - BHYT 9 10 707