Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ

Được đăng lên bởi absolutesh93-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH
DỊCH VỤ ĂN UỐNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN

Giáoviênhướngdẫn:Th.S

Nhóm1 –LớpĐ7-KT3

Nộidungchính
I

II

III

IV

Đặcđiểmhoạtđộngkinhdoanhdịchvụănuống

KếtoántậphợpCPvàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănuống

Phươngphápkếtoántínhgiáthànhsảnphẩm

Kếtoántiêuthụsảnphẩm

I. Đặcđiểmhoạtđộngkinhdoanhdịchvụănuốn
g
Hoạtđộngcungc
ấpdịchvụănuống
baogồm:

Quátrìnhchếbiếnvàtiêu
dùnghoànthànhcùng
lúcvớisựhoànthànhti
êudùngcủakháchhàn
g.

NVL,phụliệuphong
phú,giátrịthấpvà
đượcnhậpxuấtth

Kthườngthe

ườngxuyên,liênt

oPP

ục,sốlượngNVLt

KKĐK,tínhgi

ồnkhônglớn

-

HạchtoánHT

áthànhtheo

cungcấpsảnphẩ
mcụthể

PPĐịnhmức
Sảnphẩmdịchvụkhông

-

cấtgiữđượclâuvàdễbịh

nhữnglợiíchnhằ

ưhỏng,khôngcóSPDD

mthỏamãnnhuc
ầucủakháchhàn
g

II.KếtoántậphợpCPvàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănu
ống
1.Nộidung chiphí
CP NVLtrựctiếp

CP NCtrựctiếp

-

mtỉtrọnglớntronggiá

-Tiềnlương,tiềncông
-Cáckhoảnphụcấpt

thành

heolương

-

-Cáckhoảntríchtheo

NVLphụ,chiếmtỉtrọn

lương

NVLchínhđểsx,chiế

gnhỏ
- VLkhác

CP SXC

-Chiphívậtliệugiántiếpc
hoviệcchếbiến

-Chiphínhâncônggiántiế
p

-ChiphíkhấuhaoTSCĐdù
ngchosảnxuấtchếbiếnm
ónăn

-Chiphídịchvụmuangoài
-. . .

II.KếtoántậphợpCPvàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănu
ống
2.Đốitượngvàphươngpháptậphợpchiphí
2.1.Đốitượngtậphợpchiphísảnxuất

Từngmónăncụthể
Tấtcảcácmónănchếbiến

II.KếtoántậphợpCPvàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănu
ống
2.Đốitượngvàphươngpháptậphợpchiphí
2.2.Phươngpháptậphợpchiphísảnxuất

- PPhạchtoánCPtheosảnphẩm,thựcđơn,đơnhàng.

KTmởsổchitiếthạchtoánCPSXtheođốitượngđãxácđịnh,phảnánhcácC
Pcóliênquan,tổnghợpCPchotừngđốitượng

II.KếtoántậphợpCPvàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănu
ống
2.Đốitượngvàphươngpháptậphợpchiphí
2.3.Kếtoántổnghợpchiphísảnxuất

KếtoánchiphíNVLtrựctiếp

KếtoánchiphíNCtrựctiếp

Kếtoánchiphísảnxuấtchung

a.KếtoánchiphíNVLtrựctiếp
Chứngtừsửdụng

Tàikhoảnsửdụng

Trìnhtựhạchtoán

•

Theophươngphápgiảnđơn:
Tổnggiáthànhsảnphẩm= SPDDĐK + CPSXtrongkỳ- SPDDCK –
Phếliệu,khoảnđượcbồithường.

Giáthànhđơnvị

•

∑Giáthànhđịnhmức= ∑

Theođịnhmứcxkhốilượngsảnphẩmi

Chếbiếnsảnphẩmi

•
•
•

Tỉlệgiáthànhthựctế= ∑giáthànhthựctế/ (∑giáthànhđịnhmức)
Theogiáthànhđịnhmức:
Giáthànhthựctếspi=GiáthànhđơnvịtheoĐMcủaspixtỉlệgiáthànhthựctế

II.Kếtoánchiphívàtínhgiáthànhsảnphẩm,dịchvụănuống
1.KếtoánCCCPNVLTT
1.1Chứngtừsửdụng

-

Phiếuxuấtkho.
Hóađơngiátrịgiatăng.
Bảngtổnghợpvậtliệuchếbiến.
Phiếuchitiềnmặt.

1.2Tàikhoảnsửdụng
TK 621: Chiphínguyênvậtliệutrựctiếp

TK 621

-

-Vậtliệuthừanhậptrảlạikho.

Tâphợpchi...
Giáoviênhướngdẫn:Th.S
Nhóm1 –LớpĐ7-KT3
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH
DỊCH VỤ ĂN UỐNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ - Người đăng: absolutesh93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ 9 10 798