Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆ

Được đăng lên bởi buivankien
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỖI
KHOA KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG
-----o0o-----

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP
VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá để trở thành nước
công nghiệp văn minh, hiện đại. Các doanh nghiệp luôn đổi mới để có thể đứng vững
trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy công tác kế toán tài chính phải cập
nhật để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng phát triển không ngừng. Công tác học
tập và nghiên cứu của sinh viên ở cấp cao đẳng đặt ra các yêu cầu nhất định mà sinh
viên phải tiếp thu được để đảm bảo nội dung công việc được giao sau này khi hoạt động
tác nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp. Để sinh viên nắm được những nội dung công
việc cơ bản, hoạt động thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp chính là giai đoạn chuyển
giao quan trọng giúp các em chuyển tải được những kiến thức đã tiếp thu được từ quá
trình đào tạo vào thực tiễn công việc.
Do đặc thù và nội dung thực tập khác nhau nên việc định hướng nội dung nghiên
cứu, đề tài nghiên cứu là việc làm cần thiết giúp các em nhanh chóng định hướng được
nội dung, phần thực hành công việc của mình trong quá trình thực tập. Khoa Kế toán
ngân hàng của trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi biên soạn giáo trình: “Hướng
dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh
nghiệp”, để làm tư liệu tham khảo cho các em trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
Với phương châm:“Chúng tôi không đào tạo thầy mà đào tạo những người thợ
bậc thầy”, khoa kế toán ngân hàng mong rằng các em sẽ nhanh chóng nắm bắt những kỹ
năng công việc thực tế sau thời gian thực tập để áp dụng vào các hoạt động tác nghiệp
của mình.
Đây là sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp đầu tiên do nhà trường đào tạo, lần
đầu tiên khoa tổ chức biên soạn giáo trình hướng dẫn thực tập với sự tham gia của đội
ngũ giáo viên trong khoa và sự phản biện của các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa
học… Tuy nhiên, với sự biến động và thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực kế toán tài
chính, ban biên soạn rất mong nhận được những ý kiến đánh giá và phản biện để lần tái
bản sau giáo trình sẽ được hoàn thiện hơn.
Trân trọng!
TẬP THỂ TÁC GIẢ

PHẦN 1
MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục đích
Mục đích quan trọng của quá trình thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên hiểu biết
công tác thực tế, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng doanh nghiệp cụ thể,
các ...



 !"
# !"$%"
&%"
'(&&%"
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆ - Người đăng: buivankien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆ 9 10 449