Ktl-icon-tai-lieu

Kê khai thuế

Được đăng lên bởi Lê Phi Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thuế môn bài
7/16/2014
cccccc 1
1
KHAI THUẾ MÔN BÀI
Cần Thơ, năm 2014
2
Thuế môn bài một sắc thuế trực thu
thường định ngạch đánh vào giấy phép kinh
doanh (môn bài) của các doanh nghiệp hộ kinh
doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm Mức thu
phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng
KHAI THUẾ MÔN BÀI
BẬC
THUẾ MÔN BÀI
VỐN ĐĂNG KÝ MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM
- Bậc 1
Trên 10 tỷ
3.000.000
- Bậc 2
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000
- Bậc 3
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000
- Bậc 4
Dưới 2 tỷ
1.000.000
3
Tờ khai thuế môn bài - mẫu số 01/MBAI
được sử dụng chung cho các trường hợp
khai bao gồm: khai lần đầu trong năm,
khai điều chỉnh, bổ sung khai của sở
mới thành lập
BAO GỒM CÁC CHỈ TIÊU SAU:
KHAI THUẾ MÔN BÀI
4
[01] Kỳ tính thuế: Cơ sở kinh doanh phải ghi
rõ năm tính thuế môn bài.
[02]; [03] Lần kê khai: Cơ sở kinh doanh phải
ghi rõ lần đầu hay lần bổ sung.
[04] Người nộp thuế: Ghi theo tên của sở
kinh doanh khai nộp thuế môn bài. Nếu trụ
sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. Nếu chi
nhánh khác địa phương với trụ sở chính phải nộp
thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt
động thì ghi theo tên chi nhánh.
[05] số thuế: Ghi theo số thuế đầy đủ
của sở kinh doanh kê khai nộp thuế môn bài.
KHAI THUẾ MÔN BÀI - PHẦN ĐỊNH DANH
Kê khai thuế - Trang 2
Kê khai thuế - Người đăng: Lê Phi Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kê khai thuế 9 10 276