Ktl-icon-tai-lieu

kế toán bán hàng và xđ kqsx kd

Được đăng lên bởi lotuspham-231-gmail-com
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2790 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành lao động sản xuất. Trải qua các hình
thái kinh tế xã hội, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, trình độ lao
động sản xuất của xã hội ngày càng được nâng cao. Sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình
gắn bó chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ tác động tương hỗ trong doanh nghiệp. Mục
đích của sản xuất là tiêu thụ, kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm là tạo điều kiện thúc
đẩy quá trình sản xuất phát triển. Nói cách khác, tiêu thụ hay không tiêu thụ được sản
phẩm quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại, hưng thịnh hay suy thoái của bất kỳ
doanh nghiệp nào trong cơ chế thị trường.
Doanh thu đạt được là kết quả của sự năng động sáng tạo trong công tác quản lý của mỗi
doanh nghiệp, là sự kết hợp tài tình nhiều công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công
cụ quản lý trên là công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thành phẩm bán hàng và
xác định kết quả bán hàng nói riêng trong mỗi doanh nghiệp.
Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh hợp lý, khoa học
là tiền đề để doanh nghiệp thu hồi vốn nhằm tái sản xuất giản đơn đồng thời có kinh
nghiệm để thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng. Hơn nữa, việc tiêu thụ hàng hóa
không những giúp cho doanh nghiệp có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị
trường bằng chính uy tín và chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện ổn định tình hình tài
chính, nâng cao mức sống người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất
và tinh thần ngày càng cao của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế. Chỉ qua tiêu thụ, tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xã hội thừa
nhận, doanh nghiệp mới đứng vững trong nền kinh tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh, qua thời gian nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế tình hình tại Công ty
Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi em đã cố gắng vận dụng một số ý kiến nhỏ nhằm thúc đẩy
hoạt động tiêu thụ thành phẩm tại công ty. Để cái nhìn chính xác hơn, cụ thể hơn về vấn
đề này em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
phần thực phẩm Thắng Lợi”.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được trình bày gồm 3 phần chính:
Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi.

Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công
ty Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện...
LỜI MỞ ĐẦU
Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành lao động sản xuất. Trải qua các hình
thái kinh tế xã hội, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, trình độ lao
động sản xuất của xã hội ngày càng được nâng cao. Sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình
gắn bó chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ tác động tương hỗ trong doanh nghiệp. Mục
đích của sản xuất là tiêu thụ, kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm là tạo điều kiện thúc
đẩy quá trình sản xuất phát triển. Nói cách khác, tiêu thụ hay không tiêu thụ được sản
phẩm quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại, hưng thịnh hay suy thoái của bất kỳ
doanh nghiệp nào trong cơ chế thị trường.
Doanh thu đạt được là kết quả của sự năng động sáng tạo trong công tác quản lý của mỗi
doanh nghiệp, là sự kết hợp tài tình nhiều công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công
cụ quản lý trên là công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thành phẩm bán hàng và
xác định kết quả bán hàng nói riêng trong mỗi doanh nghiệp.
Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh hợp lý, khoa học
là tiền đề để doanh nghiệp thu hồi vốn nhằm tái sản xuất giản đơn đồng thời có kinh
nghiệm để thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng. Hơn nữa, việc tiêu thụ hàng hóa
không những giúp cho doanh nghiệp có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị
trường bằng chính uy tín và chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện ổn định tình hình tài
chính, nâng cao mức sống người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất
và tinh thần ngày càng cao của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế. Chỉ qua tiêu thụ, tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xã hội thừa
nhận, doanh nghiệp mới đứng vững trong nền kinh tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh, qua thời gian nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế tình hình tại Công ty
Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi em đã cố gắng vận dụng một số ý kiến nhỏ nhằm thúc đẩy
hoạt động tiêu thụ thành phẩm tại công ty. Để cái nhìn chính xác hơn, cụ thể hơn về vấn
đề này em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
phần thực phẩm Thắng Lợi”.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được trình bày gồm 3 phần chính:
Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi.
kế toán bán hàng và xđ kqsx kd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán bán hàng và xđ kqsx kd - Người đăng: lotuspham-231-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
kế toán bán hàng và xđ kqsx kd 9 10 921