Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi khoataichinh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán DN đặc thù
Chương 1: Đặc điểm kế toán DN xây lắp-
8 tiết
Chương 2: Đặc điểm kế toán DN thương
mại- 15 tiết
Chương 3: Đặc điểm kế toán DN KD du
lịch- 6 tiết
Chương 4: Đặc điểm kế toán DN Xổ số
kiến thiết- 1 tiết
Kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán doanh nghiệp - Người đăng: khoataichinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kế toán doanh nghiệp 9 10 923