Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền lương

Được đăng lên bởi nunguyen081093
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho
cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao.
Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính
hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho
cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi
phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền
lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ
góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn
lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với
xu hướng phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí
tiền lương là hợp lý và hiệu quả.
Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã
hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và
người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên
hiện tại và sau này.
Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo
lương, Trong thời gian vừa công tác và vừa thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thiết bị và
Quảng cáo truyền hình, em đã chọn đề tài báo cáo thực tập: “Tiền lương và các khoản
trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình”. Nội dung của bản báo
cáo thực tập kế toán tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp
đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình (EAC).
hoc ke toan thue gửi các bạn Nội dung bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương gồm 3 phần :
Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền
hình
Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương.
Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của
đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong

nhận được sự đóng góp của thầy giáo để bổ sung vào bản báo cáo thực tập tốt nghiệp và
khắc phục những thiếu sót trên.
Tải mẫu báo cá...
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương các khoản trích theo lương
Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho
cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao.
Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính
hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho
cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi
phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền
lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ
góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn
lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với
xu hướng phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí
tiền lương là hợp lý và hiệu quả.
Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã
hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và
người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên
hiện tại và sau này.
Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo
lương, Trong thời gian vừa công tác và vừa thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thiết bị và
Quảng cáo truyền hình, em đã chọn đề tài báo cáo thực tập: “Tiền lương và các khoản
trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình”. Nội dung của bản báo
cáo thực tập kế toán tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp
đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình (EAC).
hoc ke toan thue gửi các bạn Nội dung bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương gồm 3 phần :
Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền
hình
Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương.
Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của
đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong
Kế toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền lương - Người đăng: nunguyen081093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kế toán tiền lương 9 10 700