Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi vietchinh0205
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất
lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam
kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là
một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực
hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ
kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh
thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà
người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT,
BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan
tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ
của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động
lực tăng năng suất lao động ...
Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người
lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản
xuất của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao
động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời
để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do
đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh
tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình
thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động
đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động
lực thúc đẩy...
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh Viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga Page
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Tiền lương phần thu nhập của người lao động trên sở số lượng chất
lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam
kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp t tiền lương
một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực
hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động s
kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh
thần hăng say làm việc, sáng tạo trong q trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà
người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT,
BHTN, KPCĐ các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện s quan
tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn vấn đề được hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền ơng một phần không nhỏ
của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp sẽ tạo động
lực tăng ng suất lao động ...
Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người
lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản
xuất của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lao
động, công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo ơng cần chính xác, kịp thời
để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền ơng một ý nghĩa cùng quan trọng bởi
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do
đó tiền lương có th là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng thể m giảm ng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. phạm vi toàn b nền kinh
tế, tiền ơng sự c thể n của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. vậy, việc xây dựng tháng ơng, bảng lương, lựa chọn các hình
thức trả lương hợp lý đ sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập đ người lao động
đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động
lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, tinh thần trách nhiệm hơn với công
việc thực sự việc làm cần thiết. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt
mỗi doanh nghệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: vietchinh0205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 981