Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi cuongletter
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo Cáo Tốt Nghiệp

GVHD: Đoàn Văn Đính

ĐỀ TÀI
Kế toán chi phí và tính gái
thành sản phẩm tại doanh
nghiệp nhựa Tân Liên Hưng

CHƯƠNG 1
SVTH: Nguyễn Thị Huế Phương

Trang: 1

Báo Cáo Tốt Nghiệp

GVHD: Đoàn Văn Đính

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
NHỰA TÂN LIÊN HƯNG

 
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN :
1.1.1. Lịch sử hình thành của Doanh Nghiệp.
_ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Tân Liên Hưng được thành lập theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5001000562 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Long
An cấp ngày 07 tháng 03 năm 2003.
Tên Doanh nghiệp : Doanh Nghiệp Tư Nhân nhựa Tân Liên Hưng
Tên giao dịch : Doanh Nghiệp Tư Nhân nhựa Tân Liên Hưng
Trụ sở chính : Xã Đức Hoà Hạ - Huyện Đức Hoà – Tỉnh Long An.
Điện thoại : 8773930 ( 08 ).
Vốn điều lệ 8.000.000.000 đồng.
_ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Tân Liên Hưng thực hiện chế độ hạch toán
kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm về lãi lỗ. Có tư cách pháp
nhân, có tài khoản tại ngân hàng ACB chi nhánh Củ Chi được sử dụng con dấu riêng
theo quy định Nhà nước.
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh Nghiệp:
_ Thực hiện chủ trương đổi mới cơ cấu kinh tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dung đất từ năm 2000 đến 2015 của Tỉnh nhà, Đức Hoà đã
mạnh dạn khai thác các diện tích đất hoang hoá trước đây cũng như một số diện tích
chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành những khu công nghiệp lớn mạnh, đầu tư giao thông,
cầu cống .... tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất cho nền công nghiệp hoá hiện
đại hoá của Tỉnh nhà. Do vậy nhu cầu ống nhựa sử dụng cho các công trình xây dựng
cơ bản rất lớn. Để góp phần đáp ứng nhu cầu cần tiêu dùng ngày càng tăng trên địa
bàn huyện Đức Hoà, cùng với các nhà đầu tư ngoài Tỉnh, Doanh Nghiệp Tư nhân
Nhựa Tân Liên Hưng đăng ký thành lập và hoạt động sau khi đã tìm hiểu thị trường
(nhu cầu) và tình hình thực tế.
_ Doanh nghiệp tư nhân nhựa Tân Liên Hưng được thành lập tại khu vực Đức
Hoà, song doanh nghiệp xuất thân từ làng nghề truyền thống chuyên sản xuất ống
nhựa cho ngành xây dựng và đã tham gia sản xuất ra sản phẩm ống nhựa từ nhiều
năm nay tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
_ Năm 2002 Doanh nghiệp mới thành lập nhưng đến năm 2003 Doanh nghiệp
mới thực sự đi vào hoạt động, qua 1 năm kể từ khi thành lập đến nay Doanh
nghiệp đã không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và ngày càng tạo được uy tín
đối với người tiêu dùng. Trong mỗi tháng Doanh nghiệp cho ra sản phẩm ống
nhựa thành phẩm chất lượng tốt đạt 200 tấn / tháng. Mỗi năm dự tính sẽ sả...
Báo Cáo Tốt Nghiệp GVHD: Đoàn Văn Đính
ĐỀ TÀI
Kế toán chi phí và tính gái
thành sản phẩm tại doanh
nghiệp nhựa Tân Liên Hưng
CHƯƠNG 1
SVTH: Nguyễn Thị Huế Phương Trang: 1
Kế toán tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tính giá thành sản phẩm - Người đăng: cuongletter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Kế toán tính giá thành sản phẩm 9 10 502