Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đông Nam Hải

Được đăng lên bởi mrkenjack
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn
đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhưng điều quan trọng đó là việc
sử dụng đồng vốn bằng cách nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính
là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu.
Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp là vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh
nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lí sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản lí và sử
dụng vốn là yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp
thông qua các kết quả và hiệu quả kinh tế đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Vì vậy nền kinh tế chuyển từ cơ chế hạch toán tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng
XHCN, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có
các phương án sử dụng sao cho hợp lí, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó chọn ra tiền
đề vững chắc cho hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp.
Là một sinh viên sắp ra trường, em rất muốn vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường
cùng với tình hình thực tế tại công ty để hạch toán, nghiên cứu và đề ra một số biện pháp nhằm làm
cho hoạt động liên doanh của công ty ngày càng vững mạnh.
Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Đông Nam Hải
em đã chọn đề tài "Kế toán vốn bằng tiền " để làm chuyên đề thực tập cho mình.
Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực
tập sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, mong được những ý kiến đóng góp của các thầy,
cô cũng như các cô, chú, anh (chị) trong công ty .
Em xin chân thành cảm ơn!

SINH VIÊN THỰC TẬP

Trang: 1

BÁO CÁO THỰC TẬP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I

Cơ sở lí luận về kế toán vốn bằng tiền

Phần II

Bao gồm 2 chương:

Chương I

Giới thiệu về Công ty TNHH Đông Nam Hải

Chương II

Thực trạng vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đông Nam
Hải

Phần III

Kết luận

SINH VIÊN THỰC TẬP

Trang: 2

BÁO CÁO THỰC TẬP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

PHẦN I
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền:
Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản cố định, là các hình thức tiền tệ và tài sản có thể
chuyển ngay thành tiền cho đơn vị sở hữu bao gồm: tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ...
BÁO CÁO TH C T P GIÁO VIÊN H NG D NƯỚ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn
đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhưng điều quan trọng đó là việc
sử dụng đồng vốn bằng cách nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính
là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu.
Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh
nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản sử
dụng vốn yếu tố hết sức quan trọng ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp
thông qua các kết quả hiệu quả kinh tế đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Vì vậy nền kinh tế chuyển từ cơ chế hạch toán tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng
XHCN, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có
các phương án sử dụng sao cho hợp lí, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó chọn ra tiền
đề vững chắc cho hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp.
một sinh viên sắp ra trường, em rất muốn vận dụng những kiến thức đã học nhà trường
cùng với tình hình thực tế tại công ty để hạch toán, nghiên cứu và đề ra một số biện pháp nhằm làm
cho hoạt động liên doanh của công ty ngày càng vững mạnh.
Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Đông Nam Hải
em đã chọn đề tài "Kế toán vốn bằng tiền " để làm chuyên đề thực tập cho mình.
Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực
tập sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, mong được những ý kiến đóng góp của các thầy,
cô cũng như các cô, chú, anh (chị) trong công ty .
Em xin chân thành cảm ơn!
SINH VIÊN TH C T P Trang: 1
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đông Nam Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đông Nam Hải - Người đăng: mrkenjack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đông Nam Hải 9 10 524