Ktl-icon-tai-lieu

Khác nhau giữa GAAP vs IFRS

Được đăng lên bởi cuonggialai53dn1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khác nhau giữa GAAP vs IFRS:

Khác biệt kế toán mỹ và việt nam:
Mình có học môn kế toán Mỹ cũng không thật sâu lắm nhưng xin chia sẽ với bạn:
+ Theo như mình biết hệ thống kế toán là hệ thống kế toán đơn giản, linh động. Không như hệ
thống kế toán Việt Nam mình áp dụng, VN mình theo mô mình kế toán của Pháp, rất rờm rà và
phức tạp
+ Hệ thống tài khoản của kế toán Mỹ không theo quy định nhà nước ban hành như Việt Nam
mình, mà triển khai phù hợp với từng DN
+ Các nguyên tắc định giá gốc của kế toán Mỹ cũng khác, đó là theo giá thị trường.
+ Còn trên Bảng cân đối thì chỉ thể hiện TS và Nguồn Vốn, không sử dụng TK lưỡng tính như
VN mình, như TK khấu khao cũng không sử dụng, mà phản ánh đúng giá thực tế còn lại.
+ Báo cáo tài chính không theo mẫu biểu bắt buộc, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc là thể hiện
được: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí, nguồn vốn.
Đối với kế toán Mỹ thì mình thấy thế này:
- Kế toán Mỹ hơi thực dụng và chi li từng khoản một (theo các thầy nhận xét )
- Tài khoản của kế toán Mỹ đối với từng doanh nghiệp thì khác nhau và do mình tự đặt ra, vấn
đề quan trọng là phản ánh chi tiết các khoản thu chi
- Sử dụng các bút toán đảo và dồn tích để

đối với kế toán Việt Nam thì cuối kì kế toán không đánh giá lại tài sản theo giá thị trường, còn kế
toán Anh Mỹ thì có đánh giá lại, ghi nhận Impairment asset loss, hoặc revaluation surlus. :angel:

Kế toán Mỹ khác với kế toán Việt Nam ở những điểm cơ bản như thế này:
- TK sử dụng: Kế toán Mỹ sử dụng hệ thống tài khoản bằng chữ, kế toán VN hệ thống tài khoản
đã được mã hoá.
- Kỳ kế toán Mỹ bắt đầu từ 1/12 và có thể kết thúc vào lúc doanh nghiệp có doanh thu cao nhất.
- Trong việc hạch toán cũng có nhiều điểm khác, vấn đề này tôi mong đc chia sẻ nhiều hơn với
các bạn ở bài sau, vì liên quan đến rất nhiều phần hành: kế toán tiền, kế toán lương...
Kế toán việt nam và kế toán Mỹ về cơ bản là giống nhau theo nguyên tắc ghi nhận bút toán và
cơ sở dồn tích tuy nhiên vì hệ thống kế toán Việt Nam được cải tiến từ kế toán liên xô cũ và kế
toán pháp nên hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính được quy định bằng biểu mẫu cho trước,
nên nố có những điểm khác biệt như:
Kỳ kế toán trong kế toán mỹ linh hoạt theo chu kỳ kinh doanh của từng công ty còn kỳ kế toán
Việt nam hầu hết là năm dương lịch còn muốn áp dụng kỳ kế toán khác với năm dương lịch thì
phải đăng ký
Tài khoản sử dụng trong kế toán Mỹ chi tiết hơn và có một số tài khoản lạ khác hơn với kế toán
Việt Nam vì nghiệp vụ phức tạp hơn còn tài khoản trong kế toán được đị...
Khác nhau giữa GAAP vs IFRS:
Khác biệt kế toán mỹ và việt nam:
Mình có học môn kế toán Mỹ cũng không thật sâu lắm nhưng xin chia sẽ với bạn:
+ Theo như mình biết hệ thống kế toán là hệ thống kế toán đơn giản, linh động. Không như hệ
thống kế toán Việt Nam mình áp dụng, VN mình theo mô mình kế toán của Pháp, rất rờm rà và
phức tạp
+ Hệ thống tài khoản của kế toán Mỹ không theo quy định nhà nước ban hành như Việt Nam
mình, mà triển khai phù hợp với từng DN
+ Các nguyên tắc định giá gốc của kế toán Mỹ cũng khác, đó là theo giá thị trường.
+ Còn trên Bảng cân đối thì chỉ thể hiện TS và Nguồn Vốn, không sử dụng TK lưỡng tính như
VN mình, như TK khấu khao cũng không sử dụng, mà phản ánh đúng giá thực tế còn lại.
+ Báo cáo tài chính không theo mẫu biểu bắt buộc, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc là thể hiện
được: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí, nguồn vốn.
Đối với kế toán Mỹ thì mình thấy thế này:
- Kế toán Mỹ hơi thực dụng và chi li từng khoản một (theo các thầy nhận xét )
- Tài khoản của kế toán Mỹ đối với từng doanh nghiệp thì khác nhau và do mình tự đặt ra, vấn
đề quan trọng là phản ánh chi tiết các khoản thu chi
- Sử dụng các bút toán đảo và dồn tích để
đối với kế toán Việt Nam thì cuối kì kế toán không đánh giá lại tài sản theo giá thị trường, còn kế
toán Anh Mỹ thì có đánh giá lại, ghi nhận Impairment asset loss, hoặc revaluation surlus. :angel:
Khác nhau giữa GAAP vs IFRS - Trang 2
Khác nhau giữa GAAP vs IFRS - Người đăng: cuonggialai53dn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khác nhau giữa GAAP vs IFRS 9 10 57