Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát

Được đăng lên bởi mr-hanh-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(1)Tìm các giá trị của

Cho phương trình:

phương trình có đúng

để

nghiệm tạo thành cấp cố cộng.

LỜI GIẢI
Đặt

dẫn tới :

Chú ý rằng phương trình

trùng phương ban đầu có từng cặp nghiệm đối xứng
,

với

là

trong đó

nghiệm dương của

thành cấp số cộng.

nghiệm
. Vậy

phân biệt, nghiệm này gấp 9 lần nghiệm kia, điều kiện là:

Hệ

tạo
phải có

nghiệm dương

theo

dẫn tới:

câu

Kết hợp với
bị loại. Mà
nghiệm tạo thành cấp số cộng

nên suy ra

rõ ràng
lấy được.Vậy để

...
Cho phương trình: (1)Tìm các giá trị của để
phương trình có đúng nghiệm tạo thành cấp cố cộng.
LỜI GIẢI
Đặt dẫn tới : Chú ý rằng phương trình
trùng phương ban đầu có từng cặp nghiệm đối xứng trong đó
, với nghiệm dương của nghiệm tạo
thành cấp số cộng. . Vậy phải có nghiệm dương
phân biệt, nghiệm này gấp 9 lần nghiệm kia, điều kiện là: Hệ theo
câu dẫn tới:
Kết hợp với rõ ràng
bị loại. Mà nên suy ra lấy được.Vậy để
nghiệm tạo thành cấp số cộng
Khảo sát - Người đăng: mr-hanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khảo sát 9 10 872