Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco

Được đăng lên bởi Bùi Công Tính
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 6151 lần   |   Lượt tải: 28 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất
lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam
kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là
một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực
hiện một cách
chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích
người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say
làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động
được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là các
quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của xã hội, của
doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ
của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động
lực tăng năng suất lao động ...
Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao
động.Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của
doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động,
công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để
đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do
đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh
tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình
Sinh Viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Page 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động
đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn t...
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Tiền lương phần thu nhập của người lao động trên sở số lượng chất
lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam
kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương
một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền ơng đối với doanh nghiệp phải thực
hiện một cách
chính c, hp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích
người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần ng say
làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động
được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPlà các
quỹ xã hội người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của hội, của
doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn là vấn đề được hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền ơng một phần không nh
của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động
lực tăng năng suất lao động ...
Tiền lương vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao
động.Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của
doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lao động,
côngc kế toán tiền lương các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời đ
đảm bảo quyn li của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi p nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bi nó là
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân gia đình. Do
đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được tr đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng thể làm giảm năng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trthấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nn kinh
tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. vậy, việc y dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình
Sinh Viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Page 1
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco - Người đăng: Bùi Công Tính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco 9 10 987