Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán nợ phải trả

Được đăng lên bởi Yích Cu
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
NGƯỜI BÁN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

NHÓM 14

MSSV

1.Nguyễn Thị Cẩm Thuyên

B1303035

2.Võ Thị Kim Trang

B1303043

3. Nguyễn Thị Hồng Thúy

B1303036

4. Tô Trần Anh Thư

B1303038

Năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
NGƯỜI BÁN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

NHÓM 14

MSSV

Số điện thoại

1.Nguyễn Thị Cẩm Thuyên

B1303035

01265259589

2.Võ Thị Kim Trang

B1303043

01286949089

3. Nguyễn Thị Hồng Thúy

B1303036

01283929234

4. Tô Trần Anh Thư

B1303038

01667210043

Năm 2015

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA

STT

Họ tên

MSSV

1

Nguyễn Thị Cẩm Thuyên

B1303035

2

Võ Thị Kim Trang

B1303043

3

Nguyễn Thị Hồng Thúy

B1303036

4

Tô Trần Anh Thư

B1303038

Mức độ
tham gia

Kí tên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÀI TẬP NHÓM
KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
NGƯỜI BÁN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG
NHÓM 14 MSSV
1.Nguyễn Thị Cẩm Thuyên B1303035
2.Võ Thị Kim Trang B1303043
3. Nguyễn Thị Hồng Thúy B1303036
4. Tô Trần Anh Thư B1303038
Năm 2015
Kiểm toán nợ phải trả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán nợ phải trả - Người đăng: Yích Cu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Kiểm toán nợ phải trả 9 10 678