Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì?
Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
In sổ kế toán.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
Lập các báo cáo thuế.
Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn
thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến.
Tùy theo từng quy và đặc thù kinh doanh của mỗi công ty, mỗi kế toán tổng hợp lại đảm đương một vai trò
khác tùy thuộc vào sự phân công của kế toán trưởng. vậy, nếu chuẩn bị với vai tcủa kế toán tổng hợp thì
bạn có thể hình dung sơ bộ về kế toán tổng hợp ở những công việc trên.
Mô phỏng công việc của kế toán tổng hợp
Tính giá thành, các bút toán về giá thành.
Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.
Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.
Lập báo cáo tài chính.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT báo cáo thuế
khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định đề xuất
lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu cung cấp hồ sơ, số liệu cho quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu
cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN 9 10 186