Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai

Được đăng lên bởi jiaoye91
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6593 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất
kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các
doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi của nền
kinh tế và tận dụng những cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Bởi vậy chủ doanh
nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu
cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ
được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài
chính có hiệu quả và ngược lại. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản
lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động
SXKD được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó, để đáp ứng một phần yêu
cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích,
đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát
huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp,
tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được các
biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả SXKD.
Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng
nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh
nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó
xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc,
hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng
cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh
nói chung. Vì vậy,em lựa chọn đề tài: “phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần
Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai” để hiểu hơn về việc phân tích cũng như tầm
quan trọng của việc quản trị tài chính.
1. Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ thực trạng tài chính của doanh
nghiệp từ đó chỉ ra nhưng điểm mạnh cũng như những bất ổn của công ty.
- Giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong
tương lai của mình mà có biện pháp đối phói thích hợp.
2. Phương pháp nghiên cứu:
GVHD: Nguyễn Ngọc Long

Trang 1

SVTH: Tống Anh Duy

- Thu thập số liệu từ công ty, tài liệu từ sách báo, internet.
- Phương pháp được dung để phân tích số liệu: Phương pháp so sánh là chủ yếu,
ngoài ra còn dùng các phương pháp k...
LỜI MỞ ĐẦU
Để tồn tại phát triển c doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất
kinh doanh nói chung hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các
doanh nghiệp những yêu cầu đòi hỏi đáp ng kịp thời với những thay đổi của nn
kinh tế tận dụng những hội để phát triển doanh nghiệp. Bởi vậy chủ doanh
nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu
cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng sản xuất tiêu thụ
được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài
chính hiệu quả và ngược lại. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản
phân phối sử dụng các nguồn vốn hợp s tạo điều kiện tối đa cho hoạt động
SXKD được tiến nh liên tục có lợi nhuận cao. Do đó, để đáp ứng mt phần yêu
cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích,
đánh giánh hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát
huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp,
tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh ởng đến các mặt này và đề xuất được các
biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả SXKD.
Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng
nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn của doanh
nghiệp, xem xét khả năng và thế mnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó
xác định đưc xu ớng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc,
hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích i chính một công cụ quan trọng
cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh
nói chung. vậy,em lựa chọn đtài: “phân tích nh hình tài chính Công ty cổ phần
Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai” để hiểu n về việc phân tích cũng như tầm
quan trọng của việc quản trị tài chính.
1. Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu của vấn đ nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng tài chính của doanh
nghiệp từ đó chỉ ra nhưng điểm mạnh cũng như những bất ổn của công ty.
- Giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong
tương lai của mình mà có biện pháp đối phói thích hợp.
2. Phương pháp nghiên cứu:
GVHD: Nguyễn Ngọc Long Trang 1 SVTH: Tống Anh Duy
phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai - Người đăng: jiaoye91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai 9 10 229