Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý xuất nhập tồn qua File excel

Được đăng lên bởi kimanhtm-ta123
Số trang: 3214 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tin DN

Danh mục

MENU ĐIỀU KHIỂN

Nhập-Xuất- Tồn

Chi tiết N-X-T

In phiếu N-X-T

ông tin DN

ĐIỀU KHIỂN

phiếu N-X-T

Nhập liệu

Tên Công ty:
Hệ thống thời trang Tony4men
Địa chỉ:
195 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội
Tại kho:
Kho 195 TĐT
Số điện thoại:
Số fax:
Mã số thuế:
Thủ trưởng đơn vị:
Người lập biểu:
Thủ kho:

2015

KỲ LẤY BÁO CÁO
Từ ngày:
Đến ngày:

5/31/2015
6/31/2015

Hệ thống thời trang Tony4men
195 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội
Tên kho: Kho 195 TĐT

MÃ VẬT TƯ HÀNG HÓA
STT
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mã vật tư

Tên vật tư

ĐVT

(2)

(3)

(4)
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc

QNKK4999_NV-32
QNKK4999_NV-31
QNKK4999_NV-30
QNKK4999_NV-29
QNKK4999_GN-32
QNKK4999_GN-31
QNKK4999_GN-30
QNKK4999_GN-29
QNKK4999_LG-32
QNKK4999_LG-31
QNKK4999_LG-30
QNKK4999_CM-32
QNKK4999_CM-31
QNKK4999_CM-30
QNKK4999_GR-32
QNKK4999_GR-31
QNKK4999_GR-30
QNKK4999_GR-29
QN001_RD-32
QN001_RD-31
QN001_RD-30
QN001_RD-29
QN001_WH-32
QN001_GN-32
QN001_GN-31
QN001_GN-30
QN001_GN-29
QN001_LGN-32
QN001_LGN-31
QN001_LGN-30

Quần ngố Kaki 4999 - Xanh navy - 32
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh navy - 31
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh navy - 30
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh navy - 29
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh lá cây - 32
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh lá cây - 31
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh lá cây - 30
Quần ngố Kaki 4999 - Xanh lá cây - 29
Quần ngố Kaki 4999 - Xám nhạt - 32
Quần ngố Kaki 4999 - Xám nhạt - 31
Quần ngố Kaki 4999 - Xám nhạt - 30
Quần ngố Kaki 4999 - Camel - 32
Quần ngố Kaki 4999 - Camel - 31
Quần ngố Kaki 4999 - Camel - 30
Quần ngố Kaki 4999 - Xám - 32
Quần ngố Kaki 4999 - Xám - 31
Quần ngố Kaki 4999 - Xám - 30
Quần ngố Kaki 4999 - Xám - 29
Quần ngố kaki 001 màu đỏ tươi size 32
Quần ngố kaki 001 màu đỏ tươi size 31
Quần ngố kaki 001 màu đỏ tươi size 30
Quần ngố kaki 001 màu đỏ tươi size 29
Quần ngố kaki 001 màu trắng size 32
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây size 32
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây size 31
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây size 30
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây size 29
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây nhạt size 32
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây nhạt size 31
Quần ngố kaki 001 màu xanh lá cây nhạt size 30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
...
Thông tin DN
Danh mục
Nhập-Xuất- Tồn
Chi tiết N-X-T
In phiếu N-X-T
MENU ĐIỀU KHIỂN
Quản lý xuất nhập tồn qua File excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý xuất nhập tồn qua File excel - Người đăng: kimanhtm-ta123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3214 Vietnamese
Quản lý xuất nhập tồn qua File excel 9 10 998