Ktl-icon-tai-lieu

tài chính tiền tệ phần 2

Được đăng lên bởi Nhuy Al
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xin chào cô và các bạn

NHÓM 6
Họ và tên
Đoàn Ngọc Phương Trinh
Nguyễn Trần Như Ý
Lê Phương Thảo
Phạm Thị Thúy Vân
Lê Thị Uyên Phương
Nguyễn Thị Thanh Lan
Nguyễn Thị Duyên
Ngô Thị Lan Hồng
Phan Thị Huệ
Bùi Thị Bích Phương

MSSV
11041851
11041701
11042171
11033631
11042971
11055511
11073141
11053061
11071861
11041421

Đề tài 4: Đánh giá thực trạng thị trường
tiền tệ Việt Nam và xu hướng phát triển
của thị trường Việt Nam trong thời gian tới

 GVHD: Vũ Cẩm Nhung
 Nhóm thực hiện: Nhóm 6
 Lớp học phần:

Nội dung
1

2

3

Cơ sở lí luận
Thực trạng
Giải pháp

CHƯƠNG I.
CƠ SỞ LÍ LUẬN

* Trong kinh tế học, thị trường được hiểu
rộng hơn, là nơi có các quan hệ mua bán
hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người
bán và người mua có quan hệ cạnh tranh
với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời
gian nào.

ế
Th
o
nà
là
ị
h
t
* Chia làm ba loại:
g
nịch vụ (thị
 Thị trường hàng hóaờ
-d
ư
r
trường sản lượt
ng)
 Thị trường lao động???
 Thị trường tiền tệ.

Khái niệm về tiền tệ:
Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là 
phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật 
pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa 
và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì 
định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là 
"tiền lưu thông".
Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc 
tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng
trung ương, Bộ Tài chính, v.v...) phát hành.

Thị trường tiền tệ (TTTT) là  một  thị 
trường  tài  chính,  trong  đó  đối  tượng 
giao  dịch,  mua  bán,  trao  đổi  trên  thị 
trường  là  các  khoản  vốn  ngắn  hạn  hay 
nói cách khác là nguốn tài chính có thời 
hạn sử dụng kì hạn thanh toán dưới một 
năm.
Công cụ của TTTT  bao  gồm  tín  phiếu 
kho bạc, các lạo thương phiếu, kỳ phiếu 
ngân hàng, các khế ước cho vay,…

Phân loại thị trường tiền tệ
Là thị trường cho vay, tài trợ, bảo lãnh, mua
bán các loại chứng từ có giá ngắn hạn

Là thị trường cho vay ngắn hạn giữa các
ngân hàng
Là thị trường diễn ra các hoạt động đầu tư,
cho vay, bảo lãnh, mua bán và các giao
dịch khác về ngoại hối

Thị trường tiền tệ ở Việt Nam chủ yếu
là cho vay vốn ngắn hạn

CHƯƠNG II.
THỰC TRẠNG TIỀN TỆ
Ở VIỆT NAM VÀ XU
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực trạng tiền tệ ở Việt Nam

Ghi chú: E là con số ước tính.

Thực trạng từng loại thị trường tiền tệ của Việt Nam
Thị trường liên ngân hàng

Từ năm 1997, hoạt động của thị trường diễn ra theo hình 
thức  các  ngân  hàng  trực  tiếp  vay  mượn  lẫn  nhau  không 
thực  hiện  thông  qua  NHNN.  Các  Ngân  hàng  thỏa  thuận 
ph...
Xin chào cô và các b n
tài chính tiền tệ phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính tiền tệ phần 2 - Người đăng: Nhuy Al
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tài chính tiền tệ phần 2 9 10 434