Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Lương Hiền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thị trường chứng khoán (3tc)
Đề kì 2 năm học 2012 (ngày thi 1/8/2012)

Câu 2đ: Thị trường thứ cấp là thị trường quan trọng đối với sự phát triển của thị
trường chứng khoán. hãy bình luận vấn đề trên.
Câu 1đ: Anh chị hãy trình bày nội dung ý nghĩa và phương pháp xác định tỷ lệ lợi
tức yêu cầu của nhà đầu tư.
Câu 2đ: Hãy bình luận việc xác định tỷ lệ xác định lợi tức yêu cầu của thị trường
chứng khoán việt nam

Câu 1: Trình bày vấn đề cơ bản về SGD CK
Câu 2: Phương thức phát hành trái phiếu DN
Câu 3: Bình luận về Diễn biến giá chứng khoán trên SGDCK TP HCM

Câu 1: Vấn đề chung về thị trương phi tập trung OTC.
Câu 2: So sánh phương thức phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.
Câu 3: công ty cổ phiếu việt nam chưa tân dụng dc lợi thế phát hành cổ phiếu..bình
luận bài tập định giá chứng khoán tinh thu nhập trái phiếu,giá chấp nhận dc vs trái
phiếu,tỉ lệ lới tức yêu câu
Bài tập định giá chứng khoán tinh thu nhập trái phiếu,giá chấp nhận dc vs trái
phiếu,tỉ lệ lới tức yêu câu

(2d): phân tích vai trò của thị trường chứng khoán đối vs DN.
(1d) : Bình luận về các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch CK TP



Hồ Chí Minh( khóc)
(2d): Khái niệm, đặc điểm, trường hợp áp dụng của các lệnh cơ bản trên thị trường
chứng khoán.
BT 1 dạng cũ

Câu 1: Trình bày các vđề cơ bản của thị trường OTC?
Câu 2: So sánh việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng?
Câu 3: Thực tiễn phát hành CK tại các Dn VN
3 câu cuối là bài tập quen thuộc

Câu 1: bình luận "thị trường OTC là thị trường cổ phiếu công nghệ".
Câu 2: trình bày phương thức phát hành cổ phiếu.
Câu 3: bình luận về sự phát triển của thị trường OTC Việt Nam

...
http://www.facebook.com/DethiNEU
Thị trường chứng khoán (3tc)
Đề kì 2 năm học 2012 (ngày thi 1/8/2012)
Câu 2đ: Thị trường thứ cấp thị trường quan trọng đối với sự phát triển của thị
trường chứng khoán. hãy bình luận vấn đề trên.
Câu 1đ: Anh chị hãy trình bày nội dung ý nghĩa phương pháp xác định tỷ lệ lợi
tức yêu cầu của nhà đầu tư.
Câu 2đ: Hãy bình luận việc xác định tỷ lệ xác định lợi tức yêu cầu của thị trường
chứng khoán việt nam
Câu 1: Trình bày vấn đề cơ bản về SGD CK
Câu 2: Phương thức phát hành trái phiếu DN
Câu 3: Bình luận về Diễn biến giá chứng khoán trên SGDCK TP HCM
Câu 1: Vấn đề chung về thị trương phi tập trung OTC.
Câu 2: So sánh phương thức phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.
Câu 3: công ty cổ phiếu việt nam chưa tân dụng dc lợi thế phát hành cổ phiếu..bình
luận bài tập định giá chứng khoán tinh thu nhập trái phiếu,giá chấp nhận dc vs trái
phiếu,tỉ lệ lới tức yêu câu
Bài tập định giá chứng khoán tinh thu nhập trái phiếu,giá chấp nhận dc vs trái
phiếu,tỉ lệ lới tức yêu câu
(2d): phân tích vai trò của thị trường chứng khoán đối vs DN.
(1d) : Bình luận về các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch CK TP
Thị trường chứng khoán - Trang 2
Thị trường chứng khoán - Người đăng: Lương Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thị trường chứng khoán 9 10 239