Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường và định chế tài chính

Được đăng lên bởi nguphunhanghe
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3021 lần   |   Lượt tải: 4 lần
28_ĐẶC TẢ MÔN HỌC CÁC THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
1. Mã môn học:

FIB 2003

2. Tên môn học:

Các thị trường và định chế tài chính

3. Khối kiến thức:

Cơ sở

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Số tín chỉ: 03
6. Giảng viên:
- PGS.TS Trần Thị Thái Hà
- Th.S Lê Thị Phương Thảo
- Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ
7. Mục tiêu môn học
-

Môn học giúp người học hiểu được cấu trúc và nguyên tắc vận hành của hệ thống
tài chính hiện đại, bao gồm các thị trường tài chính và các định chế tài chính ngân
hàng và phi ngân hàng. Thông qua môn học, người học sẽ hiểu các kênh tiết kiệm
và đầu tư của nền kinh tế hoạt động theo cơ chế nào, chịu tác động của những yếu
tố nào và những mối quan hệ nội tại của chúng ra sao. Đó là những kiến thức nền
tảng để người học có thể tham gia vào hệ thống ở nhiều cương vị khác nhau, hoặc
tiếp tục các khóa học chuyên sâu hơn về lĩnh vực này.

8. Giới thiệu chung về môn học:
Phần thứ nhất của môn học giới thiệu tổng quát về hệ thống tài chính cùng những
nguyên lý cơ bản về lãi suất. Phần tiếp theo sẽ tiếp tục cung cấp kiến thức cơ bản về
một loạt thị trường, tiêu biểu là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường
khoản vay bất động sản, thị trường các công cụ phái sinh. Từng loại công cụ tài chính
sẽ được giới thiệu cụ thể về tính chất, đặc tính rủi ro-lợi suất, các phương pháp định
giá. Tiếp đến là phần tìm hiểu các định chế tài chính, như ngân hàng thương mại, công
ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán v.v với những đặc
trưng riêng biệt thể hiện qua nguồn vốn và cách sử dụng vốn; chức năng trong nền
kinh tế và mối quan hệ tương tác của chúng.
Môn học được triển khai với thời lượng 3 tín chỉ, bao gồm 32 giờ lý thuyết, 13 giờ
bài tập và thảo luận. Tất cả các chủ đề sẽ được giới thiệu thông qua bài giảng. Sinh
viên thực hành bằng cách hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm.
9. Số giờ lên lớp/tuần: 3 giờ tín chỉ
10. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
11. Đánh giá :
Điểm danh

5%

Bài tập về nhà (bao gồm bài tập cá nhân và bài tập nhóm)

10%

Kiểm tra nhanh

5%

Kiểm tra giữa kỳ

20%

Thi cuối kỳ

60%

Tông cộng

100%

1

12. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
-

PGS.TS Trần Thị Thái Hà, Các thị trường và định chế tài chính, Nhà xuất bản Đại
học Quốc Gia Hà Nội, 2009.

-

Jeff Madura, Financial Markets and Institutions, Thomson, South-Western
Publishing, 2008.

13. Yêu cầu tiên quyết: Môn học Kinh tế học tiền tệ ngân hàng
14. Thuộc chương trình đào...
28_ĐẶC TẢ MÔN HỌC CÁC THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
1. Mã môn học: FIB 2003
2. Tên môn học: Các thị trường và định chế tài chính
3. Khối kiến thức: Cơ sở
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Số tín chỉ: 03
6. Giảng viên:
- PGS.TS Trần Thị Thái Hà
- Th.S Lê Thị Phương Thảo
- Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ
7. Mục tiêu môn học
- Môn học giúp người học hiểu được cấu trúc nguyên tắc vận hành của hệ thống
tài chính hiện đại, bao gồm các thị trường tài chính và các định chế tài chính ngân
hàng và phi ngân hàng. Thông qua môn học, người học sẽ hiểu các kênh tiết kiệm
đầu tư của nền kinh tế hoạt động theo cơ chế nào, chịu tác động của những yếu
tố nào những mối quan hệ nội tại của chúng ra sao. Đó những kiến thức nền
tảng đ người học có thể tham gia vào hệ thống ở nhiều cương vị khác nhau, hoặc
tiếp tục các khóa học chuyên sâu hơn về lĩnh vực này.
8. Giới thiệu chung về môn học:
Phần thứ nhất của môn học giới thiệu tổng quát về hệ thống tài chính cùng những
nguyên bản về lãi suất. Phần tiếp theo sẽ tiếp tục cung cấp kiến thức bản về
một loạt thị trường, tiêu biểu thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường
khoản vay bất động sản, thị trường các công cụ phái sinh. Từng loại công cụ tài chính
sẽ được giới thiu cụ thể về tính chất, đặc nh rủi ro-lợi suất, các phương pháp định
giá. Tiếp đến là phần tìm hiểu các định chế tài chính, như ngân hàng thương mại, công
ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu , công ty chứng khoán v.v với những đặc
trưng riêng biệt th hiện qua nguồn vốn cách sử dụng vốn; chức năng trong nn
kinh tế và mối quan hệ tương tác của chúng.
Môn học được triển khai với thời lượng 3 tín chỉ, bao gồm 32 giờ lý thuyết, 13 giờ
bài tập thảo luận. Tất cả các chủ đề sẽ được giới thiệu thông qua bài giảng. Sinh
viên thực hành bằng cách hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm.
9. Số giờ lên lớp/tuần: 3 giờ tín chỉ
10. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
11. Đánh giá :
Điểm danh 5%
Bài tập về nhà (bao gồm bài tập cá nhân và bài tập nhóm) 10%
Kiểm tra nhanh 5%
Kiểm tra giữa kỳ 20%
Thi cuối kỳ 60%
Tông cộng 100%
1
Thị trường và định chế tài chính - Trang 2
Thị trường và định chế tài chính - Người đăng: nguphunhanghe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thị trường và định chế tài chính 9 10 665