Ktl-icon-tai-lieu

Thực Tập công ty DOCIFISH

Được đăng lên bởi truongvanhiep0099
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Phạm Minh Tân

Báo cáo Thực tập Nghề Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi
mặt, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế. Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và từng bước hội nhập kinh tế
quốc tế.
Để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà nước đã có sự đổi mới
trong công tác quản lý: mở đầu là việc các doanh nghiệp quốc doanh đã dần chuyển
sang cơ chế tự cung, tự cấp, không còn tình trạng quan liêu bao cấp, ỷ lại vào Nhà
nước. Bên cạnh các doanh nghiệp quốc doanh thì những công ty, doanh nghiệp tư
nhân cũng ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế, và nhu cầu của xã hội.
Các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh và đồng thời thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Chính vì vậy mà công tác quản
lý có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Để quản lý kinh tế được rõ ràng,
chính xác, kịp thời thì KẾ TOÁN đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các Doanh
nghiệp; công tác kế toán là công cụ hữu hiệu nhất để điều hành quản lý kinh tế hiện
nay. Công tác kế toán giúp cho việc tính toán, xây dựng và kiểm tra việc sử dụng tài
sản, vật tư, vốn, quản lý tài chính trong doanh nghiệp được rõ ràng, chính xác. Dựa
vào công tác kế toán để đánh giá tình hình, thực trạng của doanh nghiệp, từ đó giúp
cho nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.
Mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là một tế bào của nền kinh tế, với chức năng sản
xuất và phân phối sản phẩm do chính mình làm ra nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Vì vậy, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc làm sao để thỏa mãn tốt nhất nhu
cầu của khách hàng, để thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận; đó là nhân tố quyết
định cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường.
Với đặc thù của miền sông nước Nam bộ, là điều kiện thuận lợi cho việc phát
triển ngành nuôi trồng thủy sản và cũng là điều kiện cho việc các doanh nghiệp chế
biến thủy sản liên tục ra đời trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm
đông lạnh cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp cùng tập trung khai thác cùng một ngành
nghề sẽ dẫn đến các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị
trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó nên việc các doanh nghiệp phải lựa chọn
phương án kinh doanh như thế nào để có được lợi thế cạnh tranh trên thương trường là
mộ...
GVHD: Phạm Minh Tân Báo cáo Thực tập Nghề Nghiệp
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi
mặt, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế. Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp
sang nền kinh tế thị trường sự quản của nhà nước từng bước hội nhập kinh tế
quốc tế.
Để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà nước đãsự đổi mới
trong công tác quản lý: mở đầu việc các doanh nghiệp quốc doanh đã dần chuyển
sang chế tự cung, tự cấp, không còn tình trạng quan liêu bao cấp, lại vào Nhà
nước. Bên cạnh các doanh nghiệp quốc doanh thì những công ty, doanh nghiệp
nhân cũng ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế, và nhu cầu của xã hội.
Các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh đồng thời thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Chính vậy mà công tác quản
vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Để quản kinh tế được ràng,
chính xác, kịp thời thì KẾ TOÁN đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các Doanh
nghiệp; công tác kế toán công cụ hữu hiệu nhất để điều hành quản kinh tế hiện
nay. Công tác kế toán giúp cho việc tính toán, xây dựng kiểm tra việc sử dụng i
sản, vật , vốn, quản tài chính trong doanh nghiệp được ràng, chính c. Dựa
vào công tác kế toán để đánh giá tình hình, thực trạng của doanh nghiệp, từ đó giúp
cho nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.
Mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh một tế bào của nền kinh tế, với chức năng sản
xuất phân phối sản phẩm do chính mình làm ra nhằm đáp ng nhu cầu của hội.
vậy, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc làm sao để thỏa mãn tốt nhất nhu
cầu của khách ng, để thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận; đó nhân tố quyết
định cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường.
Với đặc thù của miền sông nước Nam bộ, là điều kiện thuận lợi cho việc phát
triển ngành nuôi trồng thủy sản cũng điều kiện cho việc các doanh nghiệp chế
biến thủy sản liên tục ra đời trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm
đông lạnh cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp cùng tập trung khai thác cùng một ngành
nghề s dẫn đến các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị
trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó nên việc các doanh nghiệp phải lựa chọn
phương án kinh doanh như thế nào để có được lợi thế cạnh tranh trên thương trường là
một vấn đề nan giải.
SV: Nguyễn Hoàng Khanh Trang 1
PHẦN MỞ ĐẦU
Thực Tập công ty DOCIFISH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Tập công ty DOCIFISH - Người đăng: truongvanhiep0099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thực Tập công ty DOCIFISH 9 10 321