Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi Luong Nguyen
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 9402 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Việt nam đang trong quá trình đẩy mạnh tiến trình hội nhập và phát triển
kinh tế cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là vấn đề quan trọng
hàng đầu của Đảng và nhà nước ta trên con đường thực hiện mục tiêu: “Dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Bảo hiểm xã hội là một chính
sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua ngành Bảo hiểm xã hội đã
đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán
bộ, công chức, quân nhân và người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã
hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy từ khi
thành lập nước đến nay Nhà nước ta đã quan tâm thường xuyên đến công tác Bảo
hiểm xã hội. Qua 8 năm hoạt động hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng bước
được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển.
Nhận biết được vai trò quan trọng của kế toán trong hệ thống các công cụ
quản lý kinh tế tài chính ở nước ta, được phép của Thủ Tướng Chính phủ Bộ
trưởng Bộ Tài chính đã ban hành một hệ thống kế toán mới phù hợp với yêu cầu
hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội. Hệ thống kế toán mới này đã phát huy được
vai trò và hiệu quả quản lý của mình, ngày càng hoàn thiện hơn tạo điều kiện tốt
cho việc quản lý hoạt động thu, chi, của ngành.
Bảo hiểm xã hội Hà tĩnh là một đơn vị sự nghiệp đặc thù với nhiệm vụ chủ
yếu là quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội và thu - chi Bảo hiểm xã hội theo quy định
của Pháp luật. Cũng như những đơn vị HCSN và các doanh nghiệp khác, công tác
hạch toán Vốn bằng tiền luôn là một việc làm hết sức quan trọng trong bảo hiểm xã
hội Hà Tĩnh. Vì đây là những yếu tố liên quan trực tiếp đến tình hình thu- chi Bảo
hiểm nói riêng và mọi hoạt động khác của bảo hiểm xã hội Hà tĩnh nói chung.
Trong quá tình thực tập tại đơn vị được sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của cô
giáo
Nguyễn Thị Mai Chi cùng tập thể cán bộ Phòng kế hoạch - Tài chính Bảo
hiểm xã hội Hà tĩnh em đã lùa chọn chuyên đề:
“Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh”.
Mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn như vậy nhưng do sự nhận
thức và trình độ có hạn, nên dù có rất cố gắng nhưng trong bài viết này chắc chắn
còn có những sai sót, hạn chế. So với những nội dung phong phú như trên, chuyên
đề này chỉ là những nhận thức lý luận và thực tiễn rót ra trong quá trình thực tập tại
đơn vị. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, sự đóng góp ý kiến
của các bạn sinh viên, để em có thể hoàn thiện, nâng cao hơn kiến thức của mình.
...
LỜI NÓI ĐẦU
Việt nam đang trong quá trình đẩy mạnh tiến trình hội nhập phát triển
kinh tế cùng với các nước trong khu vực trên thế giới. Đây vấn đquan trọng
hàng đầu của Đảng và n nước ta trên con đường thực hiện mục tiêu: “Dân giàu,
nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Bảo hiểm hội một chính
sách lớn của Đảng Nhà nước, trong những năm qua ngành Bảo hiểm hội đã
đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán
bộ, công chức, quân nhân người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn
hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo v Tổ quốc. Chính vậy t khi
thành lập nước đến nay N nước ta đã quan tâm thường xuyên đến công tác Bảo
hiểm hội. Qua 8m hoạt động hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam từng bước
được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển.
Nhận biết được vai t quan trọng của kế toán trong hệ thống các công cụ
quản kinh tế tài chính ớc ta, được phép của Thủ Tướng Chính phủ Bộ
trưởng Bộ Tài chính đã ban hành một hệ thống kế toán mới p hợp với yêu cầu
hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội. Hệ thống kế toán mới này đã phát huy được
vai trò hiệu quả quản của mình, ngày càng hoàn thiện hơn tạo điều kiện tốt
cho việc quản lý hoạt động thu, chi, của ngành.
Bảo hiểm hội tĩnh là một đơn v s nghiệp đặc t với nhiệm v chủ
yếu quản lý Quỹ Bảo hiểm hội và thu - chi Bảo hiểm hội theo quy định
của Pháp luật. Cũng như những đơn vị HCSN và các doanh nghiệp khác, công c
hạch toán Vốn bằng tiền luôn là một việc làm hết sức quan trọng trong bảo hiểm xã
hội Tĩnh. đây những yếu tố liên quan trực tiếp đến tình hình thu- chi Bảo
hiểm nói riêng mọi hoạt động khác của bảo hiểm hội tĩnh nói chung.
Trong quá tình thực tập tại đơn vị được s giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của
giáo Nguyễn Thị Mai Chi cùng tập thể cán bộ Phòng kế hoạch - Tài chính Bảo
hiểm xã hội Hà tĩnh em đã lùa chọn chuyên đề:
“Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh”.
Mặc được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn như vậy nhưng do sự nhận
thức trình độ hạn, nên rất cố gắng nhưng trong i viết này chắc chắn
còn những sai sót, hạn chế. So với những nội dung phong pnhư trên, chuyên
đề này chỉ là những nhận thức lý luận và thực tiễn rót ra trong quá trình thực tập tại
đơn vị. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, sự đóng góp ý kiến
của các bạn sinh viên, để em có thể hoàn thiện, nâng cao hơn kiến thức của mình.
Qua đây cũng cho phép em được bày tỏ s cảm ơn đến giáo
Nguyễn Thị Mai Chi, các thầy, giáo trong bộ môn kế toán của Trường Cao
đẳng kinh tế Kỹ thuật Công nghiêp1. Các anh, các chị Phòng Kế hoạch - Tài chính,
các phòng ban chức năng của quan Bảo hiểm hội Hà Tĩnh những người đã
giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề thực tập được chia ra làm 3 phần chính :
Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh - Người đăng: Luong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh 9 10 688