Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng công tác tiền lương tại công ty gạch ngói 30/4

Được đăng lên bởi Tình Lã
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3857 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đơn vị:

Công ty CP gạch ngói 30/4

SV:

Nguyễn Thị Thắm – ĐHKT1 –K4

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............
1
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đơn vị: Công ty CP gạch ngói 30/4
SV: Nguyễn Thị Thắm – ĐHKT1 –K4
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Xác nhận của đơn vị thực tập
Nguyễn Thị Thắm -Lớp KT1-K4 Báo cáo thực tập cơ sở ngành
thực trạng công tác tiền lương tại công ty gạch ngói 30/4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực trạng công tác tiền lương tại công ty gạch ngói 30/4 - Người đăng: Tình Lã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
thực trạng công tác tiền lương tại công ty gạch ngói 30/4 9 10 729