Ktl-icon-tai-lieu

Thuế TTĐB

Được đăng lên bởi tranhue-mht
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

LOGO

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ TTĐB

NỘI DUNG

4.1

Căn cứ kế toán thuế TTĐB
Kế toán thuế TTĐB

4.2

4.1. Căn cứ kế toán thuế TTĐB
Đối tượng nộp thuế
Đối tượng chịu thuế
Đối tượng không chịu thuế

Căn cứ tính thuế

Phương pháp tính thuế

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Đối tượng nộp thuế

- Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân
sản xuất, nhập khẩu HH và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng
chịu thuế TTĐB.
- Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu
mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để xuất
khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá
nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế TTĐB.
Điều 4: Luật thuế TTĐB

Đối tượng chịu thuế

Điều 2: Luật thuế TTĐB
có sửa đổi bổ sung tại NĐ 26
và NĐ 113.2011/BTC

Đối tượng không chịu thuế

Điều 3 : Luật thuế TTĐB
có sửa đổi bổ sung tại NĐ 26
và NĐ 113.2011/BTC

Căn cứ tính thuế

7

Căn cứ tính thuế
 Giá tính thuế:
1. Đối với hàng sản xuất trong nước:

Giá tính
thuế tiêu thụ
đặc biệt

Giá bán chưa có thuế giá
trị gia tăng

-

Thuế bảo vệ môi trường
(nếu có)

=
1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

8

Căn cứ tính thuế
Giá
Giátính
tínhthuế:
thuế:
2. Đối với hàng nhập khẩu:
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế NK+ Thuế NK

9

Căn cứ tính thuế
Giá
Giátính
tínhthuế:
thuế:

3. Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt, giá tính thuế không loại trừ giá
trị vỏ bao bì, vỏ chai.
Đối với mặt hàng bia chai nếu có
đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý
cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện
quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai mà
số tiền đặt cược tương ứng với giá trị số
vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào
doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

10

Căn cứ tính thuế
Giá
Giátính
tínhthuế:
thuế:

4. Đối với hàng hóa gia công thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là
giá bán hàng hóa của cơ sở giao gia công bán ra hoặc giá bán của sản
phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm bán.

11

Căn cứ tính thuế
Giá
Giátính
tínhthuế:
thuế:
5. Đối với hàng hóa sản xuất
dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ
sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu
thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hóa, công
nghệ sản xuất thì giá tính thuế tiêu thụ đặc
biệt là giá bán ra của cơ sở sử dụng hoặc
sở hữu thương hiệu hàng hóa, công nghệ
sản xuất.
Trường hợp cơ sở sản xuất theo
giấy phép nhượng quyền và chuyển giao
hàng hóa cho chi nhánh hoặc đại diện của
công ty nước ngoài ...
LOGO
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Thuế TTĐB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế TTĐB - Người đăng: tranhue-mht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thuế TTĐB 9 10 884