Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu luật Kiểm toán độc lập

Được đăng lên bởi tuananh-afa
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu Luật kiểm toán độc lập
LỜI MỞ ĐẦU
Trên thế giới, hoạt động kiểm toán đã xuất hiện trên 300 năm và kiểm toán độc
lập có tính chuyên nghiệp đã có từ 150 năm nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động
kiểm toán độc lập mới được hình thành vào năm 1991, tính đến nay chỉ được hơn 20
năm. Vẫn còn khá non trẻ nhưng kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua
đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần tạo nên môi trường đầu tư bình đẳng,
thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế; đặc biệt kiểm toán độc lập là cơ sở cho việc
công khai minh bạch thông tin kinh tế, tài chính giúp thị trường chứng khoán Việt
Nam phát triển trong 10 năm qua...Qua 20 năm hoạt động, bên cạnh những thành tựu
đạt được, thì kiểm toán độc lập tại Việt Nam vẫn còn đó những hạn chế, thiếu sót. Một
trong những nguyên nhân tồn tại những hạn chế này đó là việc pháp luật về kiểm toán
độc lập vẫn chưa được hoàn chỉnh, văn bản pháp luật cao nhất mới ở cấp Nghị định
Chính phủ...Nhận thấy sự cần thiết phải có một hệ thống Luật Kiểm toán độc lập tại
Việt Nam, Chính phủ và cụ thể là Bộ Tài Chính đã tiến hành soạn lập nên bộ Luật
Kiểm toán độc lập và được Quốc Hội thông qua. Luật Kiểm toán độc lập được Quốc
hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2012. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về bộ Luật này...

Trang 0

Tìm hiểu Luật kiểm toán độc lập
PHẦN I: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
1. Sự cần thiết của việc ban hành Luật Kiểm toán độc lập
1.1. Đánh giá hoạt động Kiểm toán độc lập từ năm 1991 đến năm 2011
Hoạt động Kiểm toán độc lập tại Việt Nam ra đời vào năm 1991, sau 5 năm đầu
tiên kể từ ngày Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường (1986), với việc hình
thành công ty kiểm toán đầu tiên vào ngày 13/5/1991. Qua 20 năm hoạt động, kiểm
toán độc lập đã có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội
trong nước cũng như hội nhập với kinh tế thế giới, song vẫn còn đó những hạn chế,
thiếu sót nhất định, cụ thể:
a. Những điểm mạnh:
 Đến tháng 6/2010, cả nước đã có 162 doanh nghiệp kiểm toán, với trên
6.700 người làm việc, trong đó hơn 1.300 người có chứng chỉ hành nghề kiểm toán
viên, cung cấp dịch vụ cho khoảng 29.000 khách hàng với tổng doanh thu năm 2010
đạt gần 2.750 tỷ đồng. (“Đề cương giới thiệu Luật Kiểm toán độc lập”, năm 2011,
trang 1)
 Thông qua hoạt động dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính, kế toán, các
công ty kiểm toán đã góp phần giúp các doanh nghiệp, các dự án quốc tế, các cơ ...
Tìm hi u Lu t ki m toán đ c l p
LỜI MỞ ĐẦU
Trên thế giới, hoạt động kiểm toán đã xuất hiện trên 300 năm kiểm toán độc
lập tính chuyên nghiệp đã từ 150 năm nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động
kiểm toán độc lập mới được hình thành vào năm 1991, tính đến nay chỉ được hơn 20
năm. Vẫn còn khá non trẻ nhưng kiểm toán độc lập Việt Nam trong hơn 20 năm qua
đã những bước phát triển đáng kể, góp phần tạo nên môi trường đầu bình đẳng,
thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế; đặc biệt kiểm toán độc lập sở cho việc
công khai minh bạch thông tin kinh tế, tài chính giúp thị trường chứng khoán Việt
Nam phát triển trong 10 năm qua...Qua 20 năm hoạt động, bên cạnh những thành tựu
đạt được, thì kiểm toán độc lập tại Việt Nam vẫn còn đó những hạn chế, thiếu sót. Một
trong những nguyên nhân tồn tại những hạn chế này đó việc pháp luật về kiểm toán
độc lập vẫn chưa được hoàn chỉnh, văn bản pháp luật cao nhất mới cấp Nghị định
Chính phủ...Nhận thấy sự cần thiết phải một hệ thống Luật Kiểm toán độc lập tại
Việt Nam, Chính phủ cụ thể Bộ Tài Chính đã tiến hành soạn lập n bộ Luật
Kiểm toán độc lập được Quốc Hội thông qua. Luật Kiểm toán độc lập được Quốc
hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 3 m 2011, hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2012. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về bộ Luật này...
Trang 0
Tìm hiểu luật Kiểm toán độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu luật Kiểm toán độc lập - Người đăng: tuananh-afa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tìm hiểu luật Kiểm toán độc lập 9 10 97