Ktl-icon-tai-lieu

TOÁN CAO CẤP 1

Được đăng lên bởi Uy Sam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
Môn: TOÁN CAO CẤP 1
I.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1.Tên môn học : TOÁN CAO CẤP P1 ( cho chuyên ngành kinh tế )
Trong chuyên ngành Kinh tế hiện nay , sinh viên đã được giảng dạy một số môn học
mới có sử dụng rất nhiều các công cụ toán học như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô , phân tích
định lượng , … Hơn nữa toán học có vai trò quan trọng trong diễn tả , ứng dụng trong nghiên
cứu các qui luật kinh tế ngày càng nhiều, có ngành học theo hướng kết hợp hai ngành toán và
kinh tế : kinh tế toán. Do đó, sinh viên chuyên ngành kinh tế cần được trang bị kiến thức toán
học nhiều hơn và phải biết áp dụng chúng vào nghiên cứu các vấn đề kinh tế. Với yêu cầu
chung đó , chương trình toán cao cấp C1 (phần giải tích) cũng phải được biên soạn và giảng
dạy sao cho phù hợp : cung cấp đầy đủ , đơn giản có hệ thống những kiến thức toán học và
cách sử dụng những kiến thức đó vào những ví dụ minh học, vấn đề , bài toán kinh tế có chọn
lọc thích hợp.
Bài giảng sẽ được giảng trong một học kỳ. Sinh viên cần làm các bài tập được giảng viên
đề nghị, tự đánh giá được khả năng tính toán qua các bài tập rèn kỷ năng áp dụng tính toán và
áp dụng vào các bài toán kinh tế được dạy.
2. Mục tiêu – yên cầu của môn học:
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức toán giải tích một cách có hệ thống .
+ Ap dụng các kiến thức toán gải tích vào trong các ví dụ kinh tế, rút ra một số
qui luật kinh tế .
+ Sinh vên cần nắm vững các kiến thức được giảng dạy , làm được các bài tập
về kỷ năng áp dụng được các công thức , giải thuật tính toán trên các bài toán
bằng số . Hiều biết các tiếp cận và và ứng dụng được vào các bài toán kinh tế
được trình bày.
3. Lượng giá :
i) . Dựa trên các bài tập được đề nghị với sự hướng dẫn của giảng viên sinh
viên tự xác định khả năng tiếp thu của mình .
ii). Giảng viên nhận dạng được kỷ năng, mặt mạnh yếu của sinh viên qua các
bài tập và bài kiểm tra giữa kỳ.
iii) Phương pháp đánh giá tổng kết : sinh viên được kiểm tra kiến thức bằng
hình thức trắc nghiệm khách quan và/hoặc tự luận.
4. Số đơn vị học trình : 3
5. Phân bổ thời gian : 45 : 00 : 00
6. Các kiến thức cần chuẩn bị trước:kiến thức THPT .
7. Hình thức giảng dạy : giảng lý thuyết trên lớp.
8. Tài liệu tham khảo.
[1] Đậu Thế Cấp : Toán cao Cấp… . (NXB ĐHQG TPHCM 2003).
[2] Lê văn Hốt …. : Toán cao Cấp . Phần II. (Trường ĐHKT-2003)
[3] Lê Bảo Lâm …. : Kinh Tế Vi Mô (NXB Thống Kê 1999)
[4] Trần Ngọc Hội – Nguyễn c...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
Môn: TOÁN CAO CẤP 1
I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1.Tên môn học : TOÁN CAO CẤP P1 ( cho chuyên ngành kinh tế )
Trong chuyên ngành Kinh tế hiện nay , sinh viên đã được giảng dạy một s n học
mới sử dụng rất nhiều các công cụ toán học như kinh tế vi mô, kinh tế , phân tích
định lượng , Hơn nữa toán học vai trò quan trọng trong diễn tả , ứng dụng trong nghiên
cứu các qui luật kinh tế ngày càng nhiều, có ngành học theo hướng kết hợp hai ngành toán và
kinh tế : kinh tế toán. Do đó, sinh viên chuyên ngành kinh tế cần được trang bị kiến thức toán
học nhiều hơn phải biết áp dụng chúng vào nghiên cứuc vấn đề kinh tế. Với yêu cầu
chung đó , chương trình toán cao cấp C1 (phần giải tích) cũng phải được biên soạngiảng
dạy sao cho phù hợp : cung cấp đầy đủ , đơn giản có hthống những kiến thức toán học
cách sử dụng những kiến thức đó vào những ví dụ minh học, vấn đề , bài toán kinh tế có chọn
lọc thích hợp.
Bài giảng sẽ được giảng trong một học kỳ. Sinh viên cần làm các bài tập được giảng viên
đề nghị, tự đánh giá được khả năng tính toán qua các bài tp rèn kỷ năng áp dụng tính toán và
áp dụng vào các bài toán kinh tế được dạy.
2. Mục tiêu – yên cầu của môn học:
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức toán giải tích một cách có hệ thống .
+ Ap dụng các kiến thức toán gải tích vào trong các ví dụ kinh tế, rút ra một số
qui luật kinh tế .
+ Sinh vên cần nắm vững các kiến thức được giảng dạy , làm được các bài tập
về kỷ năng áp dụng được các công thức , giải thuật tính toán trên các bài toán
bằng số . Hiều biết các tiếp cận ứng dụng được vào các bài toán kinh tế
được trình bày.
3. Lượng giá :
i) . Dựa trên các bài tập được đề nghị với shướng dẫn của giảng viên sinh
viên tự xác định khả năng tiếp thu của mình .
ii). Giảng viên nhận dạng được kỷ năng, mặt mạnh yếu của sinh viên qua các
bài tập và bài kiểm tra giữa kỳ.
iii) Phương pháp đánh giá tổng kết : sinh viên được kiểm tra kiến thức bằng
hình thức trắc nghiệm khách quan và/hoặc tự luận.
4. Số đơn vị học trình : 3
5. Phân bổ thời gian : 45 : 00 : 00
6. Các kiến thức cần chuẩn bị trước:kiến thức THPT .
7. Hình thức giảng dạy : giảng lý thuyết trên lớp.
8. Tài liệu tham khảo.
[1] Đậu Thế Cấp : Toán cao Cấp… . (NXB ĐHQG TPHCM 2003).
[2] Lê văn Hốt …. : Toán cao Cấp . Phần II. (Trường ĐHKT-2003)
[3] Lê Bảo Lâm …. : Kinh Tế Vi Mô (NXB Thống Kê 1999)
[4] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 + A2
(Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
[5] Kooros : Elements of Math.. Economics(H. M Co Boston 1965)
Page 1
TOÁN CAO CẤP 1 - Trang 2
TOÁN CAO CẤP 1 - Người đăng: Uy Sam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TOÁN CAO CẤP 1 9 10 317