Ktl-icon-tai-lieu

Tứ diện

Được đăng lên bởi mr-hanh-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho hình tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau: AB=CD,AC=BD;AD=BC. Chứng minh rằng tâm hình cầu
ngoại tiếp và nội tiếp của tứ diện trùng nhau.
Gọi O là tâm hình cầu ngoại tiếp hình tứ diện
Khi đó ta có: OA=OB=OC=OD.
Từ O kẻ OA1,OB1,OC1,OD1 lần lượt vuông góc với các mặt (BCD),(ACD),(ABD),(ABC).

...
Cho hình tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau: AB=CD,AC=BD;AD=BC. Chứng minh rằng tâm hình cầu
ngoại tiếp và nội tiếp của tứ diện trùng nhau.
Gọi O là tâm hình cầu ngoại tiếp hình tứ diện
Khi đó ta có: OA=OB=OC=OD.
Từ O kẻ OA1,OB1,OC1,OD1 lần lượt vuông góc với các mặt (BCD),(ACD),(ABD),(ABC).
Tứ diện - Người đăng: mr-hanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tứ diện 9 10 127