Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng phương pháp ABC để tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát”

Được đăng lên bởi thuhuongstxdl
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4696 lần   |   Lượt tải: 21 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam
đang bước vào vận hội mới với những cơ hội và thách thức mới. Khi quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế diễn ra cũng là lúc Việt nam gia nhập WTO, đòi hỏi sự cạnh tranh
gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để tạo chỗ đứng trên thị
trường. Hiện nay sự cạnh tranh đó ngày càng gay gắt hơn khi các công ty nước ngoài ồ
ạt vào Việt Nam nhiều hơn và sự lạm phát làm cho giá cả tăng cao cũng gây ra nhiều
áp lực cho các doanh nghiệp. Vì thế cần nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh
tranh, hạ giá thành sản phẩm trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Sản
phẩm ngành Dây Cáp Điện không chỉ mang tính kinh doanh mà còn thể hiện cả tính
trình độ công nghệ thông tin và thiết yếu đến đời sống con người. Chất lượng hàng hóa
sản xuất ra có ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của con người. Hiện nay Công Ty
TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát tính giá thành sản phẩm theo phương pháp
truyền thống. Đây là phương pháp tính giá mà chi phí nhân công trực tiếp và chi phí
sản xuất chung được phân bổ dựa trên một tiêu thức là chi phí nguyên vật liệu chính.
Việc áp dụng một phương pháp tính giá mới đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng,
chính xác, phục vụ cho yêu cầu quản lý là vấn đề cấp thiết cho các doanh nghiệp.
Phương pháp ABC có thể giúp cho các doanh nghiệp quản trị dựa trên hoạt động, đây
là cơ sở để xác định hoạt động nào tạo ra giá trị hay không tạo ra giá trị, từ đó cải tiến
quá trình, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên đối với thị trường sản xuất nói
chung cũng như dây cáp điện nói riêng. Trong thời gian thực tập tại Công Ty TNHH
Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát và kết hợp với lý thuyết được học ở môn kế toán
quản trị, em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Vận dụng phương pháp ABC để
tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Đa Phát”
Do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế, khóa luận này không thể tranh khỏi
những thiếu sót và khuyết điểm. Rất mong được sự góp ý của thầy, các anh chị và ban
lãnh đạo công ty để khóa luận này được hoàn thiện hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài.
- Hệ thống hóa lý thuyết về phương pháp ABC để tính giá thành sản phẩm.
- Mô tả, đánh giá thực trạng tính giá tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Đa Phát.
- Tính giá dựa trên phương pháp ABC tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Đa Phát.
- So sánh...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam
đang bước vào vận hội mới với những hội thách thức mới. Khi quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế diễn ra cũng là lúc Việt nam gia nhập WTO, đòi hỏi sự cạnh tranh
gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước ngoài nước để tạo chỗ đứng trên thị
trường. Hiện nay sự cạnh tranh đó ngày càng gay gắt hơn khi các công ty nước ngoài ồ
ạt vào Việt Nam nhiều hơn sự lạm phát làm cho giá cảng cao cũng gây ra nhiều
áp lực cho các doanh nghiệp. thế cần nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh
tranh, hạ giá thành sản phẩm trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Sản
phẩm ngành Dây Cáp Điện không chỉ mang tính kinh doanh còn thể hiện cả tính
trình độ công nghệ thông tin và thiết yếu đến đời sống con người. Chất lượng hàng hóa
sản xuất ra ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của con người. Hiện nay Công Ty
TNHH Sản Xuất Thương Mại Đa Phát tính giá thành sản phẩm theo phương pháp
truyền thống. Đây phương pháp tính giá chi phí nhân công trực tiếp chi phí
sản xuất chung được phân bổ dựa trên một tiêu thức chi phí nguyên vật liệu chính.
Việc áp dụng một phương pháp tính giá mới đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng,
chính xác, phục vụ cho u cầu quản vấn đề cấp thiết cho các doanh nghiệp.
Phương pháp ABC thể giúp cho các doanh nghiệp quản trị dựa trên hoạt động, đây
sở để xác định hoạt độngo tạo ra giá trị hay không tạo ra giá trị, từ đó cải tiến
quá trình, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên đối với thị trường sản xuất nói
chung cũng như dây cáp điện nói riêng. Trong thời gian thực tập tại Công Ty TNHH
Sản Xuất Thương Mại Đa Phát kết hợp với thuyết được học môn kế toán
quản trị, em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Vận dụng phương pháp ABC để
tính chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Đa Phát”
Do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế, khóa luận này không thể tranh khỏi
những thiếu sót và khuyết điểm. Rất mong được sự góp ý của thầy, các anh chị và ban
lãnh đạo công ty để khóa luận này được hoàn thiện hơn.
Vận dụng phương pháp ABC để tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng phương pháp ABC để tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát” - Người đăng: thuhuongstxdl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Vận dụng phương pháp ABC để tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đa Phát” 9 10 780