Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi nangtinhnghich94
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề Tốt nghiệp

GVHD: Dương Bình Trọng

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, kinh doanh gắn trực tiếp với mục
tiêu lợi nhuận. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh việc thực hiện chính sách bán hàng
và tổ chức công tác kế toán tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận
của doanh nghiệp. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng
quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các
chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan
trọng giúp nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh
để đầu tư vào doanh nghiệp hiệu quả nhất.
Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Đại Trung Quang em
đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá. Chính vì
vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài:“ Kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đại Trung Quang “
Chuyên đề của em gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty TNHH Đại Trung Quang
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đại Trung Quang.
Do thời gian nghiên cứu không nhiều và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề tốt
nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và
chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo và các anh chị phòng kế toán để chuyên đề được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Dương Bình Trọng và các anh, các chị phòng kế
toán tại công ty TNHH Đại Trung Quang đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

SVTH: Nguyễn Thành Đạt

Chuyên đề Tốt nghiệp

GVHD: Dương Bình Trọng

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ
1.1. Các khái niệm cơ bản
 Hàng hoá: là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phậm
sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc cho thuê ngoài gia công đã hoàn thành được
kiểm tra phù hợp với những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và được nhập kho hoặc đem
bán.
 Bán hàng (tiêu thụ): là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá tức
là chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái vật chất sang hình thái tền tệ ( Tức là
xuất giao hàng cho người mua và được người mua thanh toán tiền hoặc chấp nhận
thanh toán).
 Doanh thu bán hàng: là tổng g...
Chuyên đề Tốt nghiệp GVHD: Dương Bình Trọng
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thtrường hiện nay, kinh doanh gắn trực tiếp với mục
tiêu li nhuận. vậy, trong điều kiện cạnh tranh việc thực hiện chínhch bánng
và tổ chức công tác kế toán tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận
của doanh nghiệp. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng
quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các
chỉ tiêu doanh thu kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan
trọng giúp nhà quản phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh
để đầu tư vào doanh nghiệp hiệu quả nhất.
Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập Công ty TNHH Đại Trung Quang em
đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá. Chính
vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài:“ Kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đại Trung Quang “
Chuyên đề của em gồm có 3 chương:
Chương 1: sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng côngc kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty TNHH Đại Trung Quang
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đại Trung Quang.
Do thời gian nghiên cứu không nhiều trình độ còn hạn chế nên chuyên đề tốt
nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và
chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáocác anh chị phòng kế toán để chuyên đề được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Dương Bình Trọng và các anh, các chị phòng kế
toán tại công ty TNHH Đại Trung Quang đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
SVTH: Nguyễn Thành Đạt
Xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: nangtinhnghich94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Xác định kết quả kinh doanh 9 10 116