Ktl-icon-tai-lieu

Термодинамика8

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ
8.1. Одноступенчатое сжатие
8.2. Многоступенчатое сжатие
8.3. Оценка эффективности работы компрессоров

1

8.1. Одноступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

2

8.1. Одноступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

3

8.1. Одноступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

4

8.2. Многоступенчатое сжатие

– степень повышения давления
в компрессоре

– степени повышения давления в ступенях

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

5

8.2. Многоступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

6

8.2. Многоступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

7

8.2. Многоступенчатое сжатие

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

8

8.3. Оценка эффективности работы компрессоров

Если параметры газа на входе в компрессор не отличаются от параметров
окружающей среды

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

9

8.3. Оценка эффективности работы компрессоров

Для сравнительной оценки работы компрессоров применяют
изотермический и адиабатный КПД.

внутренний
относительный КПД
компрессора

8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ

10

...
1
8. ПРОЦЕССЫ КОМПРЕССОРОВ
8.1. Одноступенчатое сжатие
8.2. Многоступенчатое сжатие
8.3. Оценка эффективности работы компрессоров
Термодинамика8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Термодинамика8 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Термодинамика8 9 10 671