Ktl-icon-tai-lieu

Analog trong tự động

Được đăng lên bởi locbinbo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S7-200 Programmable Controller System Manual

Analog Expansion Modules Specifications
Table A-15

Analog Expansion Modules Order Numbers

Order Number

Expansion Model

EM Inputs

EM Outputs

Removable
Connector

6ES7 231--0HC22--0XA0

EM 231 Analog Input, 4 Inputs

4

--

No

6ES7 232--0HB22--0XA0

EM 232 Analog Output, 2 Outputs

--

2

No

6ES7 235--0KD22--0XA0

EM 235 Analog Combination 4 Inputs/1 Output

4

11

No

1 The CPU reserves 2 analog output points for this module.

Table A-16

Analog Expansion Modules General Specifications
Module Name and
Description

Order Number

Dimensions (mm)
(W x H x D)

Weight

Dissipation

VDC Requirements
+5 VDC
+24 VDC

6ES7 231--0HC22--0XA0

EM 231 Analog Input,
4 Inputs

71.2 x 80 x 62

183 g

2W

20 mA

60 mA

6ES7 232--0HB22--0XA0

EM 232 Analog Output,
2 Outputs

46 x 80 x 62

148 g

2W

20 mA

70 mA (with both
outputs at 20 mA)

6ES7 235--0KD22--0XA0

EM 235 Analog Combination
4 Inputs/1 Output

71.2 x 80 x 62

186 g

2W

30 mA

60 mA (with output
at 20 mA)

Table A-17

Analog Expansion Modules Input Specifications
General

Data word format
Bipolar, full-scale range
Unipolar, full-scale range
DC Input impedance

6ES7 231-- 0HC22-- 0XA0

6ES7 235-- 0KD22-- 0XA0

Input filter attenuation

(See Figure A-14)
--32000 to +32000
0 to 32000
≥10 MΩ voltage input
250 Ω current input
--3 db at 3.1 Khz

(See Figure A-14)
--32000 to +32000
0 to 32000
≥ 10 MΩ voltage input
250 Ω current input
--3 db at 3.1 Khz

Maximum input voltage

30 VDC

30 VDC

Maximum input current

32 mA

32 mA

Resolution
Bipolar
Unipolar
Isolation (field to logic)

11 bits plus 1 sign bit
12 bits
None

None

Input type

Differential

Differential

Input ranges
Voltage
Current
Input resolution

Selectable, see Table A-20 for available ranges
0 to 20 mA
See Table A-20

Analog to digital conversion time

< 250 µs

Selectable, see Table A-21 for available ranges
0 to 20 mA
See Table A-21

Analog input step response

1.5 ms to 95%

1.5 ms to 95%

Common mode rejection

40 dB, DC to 60 Hz

40 dB, DC to 60 Hz

Common mode voltage

Signal voltage plus common mode voltage
must be ≤ ±12 V

Signal voltage plus common mode voltage
must be ≤ ±12 V

24 VDC supply voltage range

20.4 to 28.8 VDC (Class 2, Limited Power, or sensor power from PLC)

400

< 250 µs

Technical Specifications

Table A-18

Appendix A

Analog Expansion Modules Output Specifications
General

Isolation (field to logic)
Signal range
Voltage output
Current output
Resolution, full-scale
Volt...
S7-200 Programmable Controller System Manual
400
Analog Expansion Modules Specifications
Table A-15 Analog Expansion Modules Order Numbers
Order Number Expansion Model EM Inputs EM Outputs
Removable
Connector
6ES7 231--0HC22--0XA0 EM 231 Analog Input, 4 Inputs 4 -- No
6ES7 232--0HB22--0XA0 EM 232 Analog Output, 2 Outputs -- 2 No
6ES7 235--0KD22--0XA0 EM 235 Analog Combination 4 Inputs/1 Output 4 1
1
No
1 The CPU reserves 2 analog output points for this module.
Table A-16 Analog Expansion Modules General Specifications
Order Number
Module Name and
Description
Dimensions (mm)
(W x H x D)
Weight Dissipation
VDC Requirements
+5 VDC +24 VDC
6ES7 231--0HC22--0XA0 EM 231 Analog Input,
4 Inputs
71.2 x 80 x 62 183 g 2 W 20 mA 60 mA
6ES7 232--0HB22--0XA0 EM 232 Analog Output,
2 Outputs
46 x 80 x 62 148 g 2 W 20 mA 70 mA (with both
outputs at 20 mA)
6ES7 235--0KD22--0XA0 EM 235 Analog Combination
4 Inputs/1 Output
71.2 x 80 x 62 186 g 2 W 30 mA 60 mA (with output
at 20 mA)
Table A-17 Analog Expansion Modules Input Specifications
General 6ES7 231--0HC22--0XA0 6ES7 235--0KD22--0XA0
Data word format
Bipolar, full-scale range
Unipolar, full-scale range
(See Figure A-14)
--32000 to +32000
0 to 32000
(See Figure A-14)
--32000 to +32000
0 to 32000
DC Input impedance 10 M voltage input
250 current input
10 M voltage input
250 current input
Input filter attenuation --3 db at 3.1 Khz --3 db at 3.1 Khz
Maximum input voltage 30 VDC 30 VDC
Maximum input current 32 mA 32 mA
Resolution
Bipolar
Unipolar
11 bits plus 1 sign bit
12 bits
Isolation (field to logic) None None
Input type Differential Differential
Input ranges
Voltage
Current
Selectable, see Table A-20 for available ranges
0 to 20 mA
Selectable, see Table A-21 for available ranges
0 to 20 mA
Input resolution See Table A-20 See Table A-21
Analog to digital conversion time < 250 µs < 250 µs
Analog input step response 1.5 ms to 95% 1.5 ms to 95%
Common mode rejection 40 dB, DC to 60 Hz 40 dB, DC to 60 Hz
Common mode voltage Signal voltage plus common mode voltage
must be ±12 V
Signal voltage plus common mode voltage
must be ±12 V
24 VDC supply voltage range 20.4 to 28.8 VDC (Class 2, Limited Power, or sensor power from PLC)
Analog trong tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Analog trong tự động - Người đăng: locbinbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Analog trong tự động 9 10 149