Ktl-icon-tai-lieu

AXIT AXETIC

Được đăng lên bởi Rin Ngọc Võ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GSTT: Đạo Thị Hồng

Trường THCS Lê Quý Đôn

Tuần: 29

Ngày soạn: 06 /03 / 2015

Tiết: 57

Ngày dạy: 10 / 03 / 2015

BÀI 45: AXIT AXETIC (Tiết 1)
CTPT: C 2H4O2
PTK: 60
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Biết được:
 Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.
 Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
 Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với ancol
etylic tạo thành este.
 Ứng dụng : làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.
 Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.
2. Kĩ năng:
 Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc
điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
 Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic
 Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.
 Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong
phản ứng.
3. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích môn học.

4. Trọng tâm:
 Công thức cấu tạo của axit axetic và đặc điểm cấu tạo
1

GSTT: Đạo Thị Hồng

Trường THCS Lê Quý Đôn

 Hóa tính và cách điều chế axit axetic từ ancol etylic.
II. CHUẨN BỊ:
1

Đồ dùng dạy học:
a.GV:
- Mô hình phân tử axitaxetic dạng rỗng.
- Hóa chất: C2H6O, C2H4O2, H2SO4 đặc.
- Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, cốc thủy tinh, nút cao su, ống thu khí, đèn cồn.
b.HS: Xem trước bài mới.
2. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm – trực quan – đàm thoại.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
Lớp
9A2

Sĩ số
38

Tên HS vắng
V:0

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của rượu etilic. Viết PTHH minh họa.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường dùng giấm ăn để chế biến
thức ăn. Giấm ăn chính là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 – 5%. Vậy axit axetic có
công thức cấu tạo như thế nào? Tính chất và ứng dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài
học hôm nay
b.Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tính chất vật lí (5’)
- GV: Cho HS quan sát lọ - HS: Quan sát
I. Tính chất vật lý
đựng dung dịch

- Axit axetic chất lỏng không

CH3COOH. Liên hệ thực

màu, có vị chua.

tế (giấm ăn là dd axit

- Tan vô hạn trong nước.

axetic: 2-5%).
2

GSTT: Đạo Thị Hồng

Trường THCS Lê Quý Đôn

- GV: Hãy nêu tính chất

- HS: Axit axetic chất lỏng

vật lý.

không màu, có vị chua.

- GV: Cho vài giọt

- HS: Tan vô hạn trong

CH3COOH vào cốc nước.

nước

Yêu cầu HS nhận...
GSTT: Đ o Th H ng Tr ng THCS Lê Quý Đôn ườ
Tuần: 29 Ngày soạn: 06 /03 / 2015
Tiết: 57 Ngày dạy: 10 / 03 / 2015
BÀI 45: AXIT AXETIC (Tiết 1)
CTPT: C
2
H
4
O
2
PTK: 60
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Biết được:
Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.
Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
Tính chất hóa học: một axit yếu, tính chất chung của axit, tác dụng với ancol
etylic tạo thành este.
Ứng dụng : làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.
Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.
2. Kĩ năng:
Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc
điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic
Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.
Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong
phản ứng.
3. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích môn học.
4. Trọng tâm:
Công thức cấu tạo của axit axetic và đặc điểm cấu tạo
1
AXIT AXETIC - Trang 2
AXIT AXETIC - Người đăng: Rin Ngọc Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
AXIT AXETIC 9 10 749