Ktl-icon-tai-lieu

axit sufuric

Được đăng lên bởi nhungvv
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Giáo viên:

HOÀNG THỊ NHUNG

Tiết 54-Bài 33 : Axit Sunfuric, muối sunfat (tiết 1)

2

Click
to add Title
Axit
Sunfuric
1.
2

TÝnh chÊt vËt lÝ

2.
2

TÝnh chÊt ho¸ häc

3.
2

øng dông

I. AXIT SUNFURIC
I. AXIT SUNFURIC (H2SO4)
1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Cách pha loãng axit sunfuric đặc
Cách 1:
Cách 2:

Rót H2O vào H2SO4 đặc
Rót H2SO4 đặc vào H2O

Chọn cách pha loãng H2SO4 đặc
an toàn ?

H2SO4 tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Nếu ta
rót nước vào H2SO4, nước sôi đột ngột và kéo theo những
giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm.

Gây
bỏng
H2O

H2SO4
đặc

Tại
Sao ?

I. AXIT SUNFURIC
Cách pha loãng axit sunfuric đặc

Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và
khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh,
tuyệt đối không làm ngược lại.

Bị bỏng do H2SO4 đặc

I. AXIT SUNFURIC
2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
a. Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng
* Có đầy đủ tính chất chung của một axit
VD: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng
được với tất cả các chất trong dãy:
A. CuO, Mg(OH)2, Cu, CaCO3
B. Mg, Ca(OH)2, CaCO3, Ag
C. CuO, NaOH, CaCO3, Fe
D. Au, CuO, Mg, Cu(OH)2

I. AXIT SUNFURIC
a. Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng

Làm quỳ tím đỏ
Tác dụng với
oxit bazơ và bazơ.
Tác dụng với
kim loại hoạt động

Tác dụng với
muối của axit yếu

I. AXIT SUNFURIC
b. Tính chất của dung dịch axit sunfuric đặc

- Tính oxi hoá mạnh

- Tính háo nước

Kim loại (trừ Au, Pt)
Phi kim: C, S, P,…
Hợp chất: Fe(OH)2,KI,
FeO, KBr,…

I. AXIT SUNFURIC
b) Tính chất của dung dịch H2SO4 đặc:
* Tính oxi hóa mạnh
- Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt)

Thí nghiệm: Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng
- Tác dụng với phi kim
- Tác dụng với hợp chất
Lưu ý: Fe, Cr, Al… hầu như không phản ứng với

H2SO4đặc,nguội . Dùng các bình thép đựng H2SO4
đặc,trong quá trình vận chuyển

I. AXIT SUNFURIC
* Tính háo nước
Thí nghiệm: H2SO4 đặc tác dụng với đường
Lưu ý:
Khi sử dụng H2SO4 phải hết sức cẩn trọng 
sẽ bị bỏng nặng..

I. AXIT SUNFURIC
3. Ứng dụng
- H2SO4 là hóa chất hàng đầu được dùng trong
nhiều nghành sản xuất.

Phẩm nhuộm

Phân bón

Quan sát một số hình ảnh
Axit sunfuric.

Chất tẩy rửa

Chế biến dầu mỏ

Ắc quy

Dược phẩm

I. AXIT SUNFURIC
Củng cố:
Bài tập 1:
Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng
thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào
dưới đây?

A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều
B. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều
C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều
D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều

I. AXIT SUNFURIC
Củng cố:
Bài tập 2:
Phản ứng giữa dung ...
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
axit sufuric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
axit sufuric - Người đăng: nhungvv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
axit sufuric 9 10 513