Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử

Được đăng lên bởi Ngọc Bích
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Giảng viên:

KS. Đỗ Mạnh Hà

Điện thoại/E-mail:

0913826568; dmhavn@gmail.com

Bộ môn:

Kỹ thuật điện tử - Khoa KTDT1

Học kỳ/Năm biên soạn: Học kỳ 1/2009-2010

Sách tham khảo
1.
2.
3.
4.

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, Vũ Quý Điềm, nhà xuất bản
KHKT, 2001
Đo lường điện-vô tuyến điện, Vũ Như Giao và Bùi Văn Sáng,
Học viện kỹ thuật quân sự, 1996
Electronic Test Instruments, Bob Witte, 2002
Radio Electronic Measurements, G.Mirsky, Mir Publishers,
Moscow, 1978GIẢNG VIÊN: KS. Đỗ Mạnh Hà
BỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1

Trang 2

NỘI DUNG
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung về đo lường điện tử
CHƯƠNG 2. Đánh giá sai số đo lường
CHƯƠNG 3. Các cơ cấu chỉ thị trong máy đo
CHƯƠNG 4. Máy hiện sóng
CHƯƠNG 5. Đo tần số, khoảng thời gian và độ di pha
CHƯƠNG 6. Đo dòng điện và điện áp
CHƯƠNG 7. Đo công suất
CHƯƠNG 8. Phân tích phổ
CHƯƠNG 9. Đo các tham số của mạch điệnGIẢNG VIÊN: KS. Đỗ Mạnh Hà
BỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1

Trang 3

Chương 1. Giới thiệu chung về đo lường điện tử
¾
¾
¾
¾

Định nghĩa
Các phương pháp đo
Phương tiện đo và các đặc tính cơ bản của phương tiện đo
Phân loại các máy đoGIẢNG VIÊN: KS. Đỗ Mạnh Hà
BỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1

Trang 4

Chương 1. Giới thiệu chung về đo lường điện tử
1.1. Định nghĩa
Đo lường: là khoa học về các phép đo, các phương pháp và các công
cụ để đảm bảo các phương pháp đo đạt được độ chính xác mong
muốn
Đo lường điện tử: là đo lường mà trong đó đại lượng cần đo được
chuyển đổi sang dạng tín hiệu điện mang thông tin đo và tín hiệu
điện đó được xử lý và đo lường bằng các dụng cụ và mạch điện tử.GIẢNG VIÊN: KS. Đỗ Mạnh Hà
BỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1

Trang 5

Chương 1. Giới thiệu chung về đo lường điện tử
1.2. Các phương pháp đo
1. Phương pháp đo trực tiếp: dùng máy đo hay các mẫu đo (các
chuẩn) để đánh giá số lượng của đại lượng cần đo. Kết quả đo chính
là trị số của đại lượng cần đo.

X =a
•

VD: đo điện áp bằng vôn-mét, đo tần số bằng tần số-mét, đo công
suất bằng oát-mét,...
• Đặc điểm: đơn giản, nhanh chóng, loại bỏ được các sai số do tính
toán
2. Đo gián tiếp: kết quả đo không phải là trị số của đại lượng cần đo,
mà là các số liệu cơ sở để tính ra trị số của đại lượng này.

X = F (a1 , a2 ,..., an )

•
•

Ví dụ: đo công suất bằng vôn-mét và ampe-mét, đo hệ số sóng chạy
bằng dây đo,...
Đặc điểm: nhiều phép đo và thường không nhận biết ngay được kết
quả đo
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING MÔN
CƠ S ĐO LƯỜNG ĐIN T
Ging viên: KS. Đỗ Mnh Hà
Đinthoi/E-mail: 0913826568; dmhavn@gmail.com
B môn: K thut đint - Khoa KTDT1
Hck/Nămbiênson: Hck 1/2009-2010
Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử - Người đăng: Ngọc Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử 9 10 227