Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ THỦY

GIÁO VỀ DỰGiỜLỚP 11A1

CÂU CHUYỆN VỀ BÀN CỜ VUA.
TụctruyềnrằngnhàvuaẤnĐộchophépngườiphátminhrabàncờVuađượclựachọnmộtphầnthưởngtùytheosởthích.Ngườiđóchỉ
xinnhàvuathưởngchosốthócbằngsốthócđượcđặtlên64 ôcủabàncờvuanhưsau:

1

2 34

?

5 6 7 8

?

9 10 11 12 13 14

?

?

Ôthứnhất1hạt
Ôthứhai2hạt
Ôthứba4hạt

Cứnhưvậy,sốhạtthócở ôsaugấpđôisốhạtthócở
ôliềntrướcnóchođếnôcuốicùng.

Hãychobiếtsốhạtthócởcácôtừthứnhấtđếnthứsáucủ
abàncờ?

CẤP SỐNHÂN
NỘI DUNG BÀI HỌC

I.

ĐỊNH NGHĨA

II.SỐ HẠNG TỔNG
QUÁT

III. TÍNH CHẤT CÁC
SỐ HẠNG

IV. TỔNG n SỐ
HẠNG ĐẦU
CỦA CSN

CẤP SỐNHÂN
I ĐỊNH NGHĨA.
Cấpsốnhânlàmộtdãysố(hữuhạnhayvôhạn),trongđókểtừsốhạngthứhai,mỗisốhạngđềulàtíchcủasốhạngđứngngaytrướcnóvớimộtsố
khôngđổiq.Sốqđượcgọilàcôngbộicủacấpsốnhân.

Vídụ1

a)Viếtmộtcấpsốnhâncó5sốhạngbiếtu1=2;

q

b)Chomộtvídụvềmộtcấpsốnhâncó6sốhạng.Chỉrasốhạngđầuvàcôngbộicủacấpsốnhânđó.

Khiq= 0cấpsốnhâncódạngnhưthếnào?
Khiq = 1cấpsốnhâncódạngnhưthếnào?
Khiu1=0,vớimọiqcấpsốnhâncódạngnhưthếnào?

1
2

CẤP SỐNHÂN
Nhậnxét

Côngthứcvới

un 1  un .q

n N*

Chophéptínhđượcmộtsốhạngbấtkìnếubiếtcôngbộiqvàsốhạngđứngngaytrướcnóhoặcngaysaunó.Hoặctínhđượccôn
gbộiqnếubiếthaisốhạngliêntiếp.

CẤP SỐNHÂN
Vídụ2

Chodãysố(un):vớiun=3.2

a)
b)
Vídụ3

.

n

Tínhu1,u2,u3, u4.
Chứngminhdãysốtrênlàmộtcấpsốnhân

Chodãysốxácđịnhbởi
vớimọi

Chứngminhdãysốxácđịnhbởivới

(un )
n2

(vn )

Làmộtcấpsốnhân.Hãychobiếtsốhạngđầuvàcôngbộicủacấpsốnhânđó

5
u1  , un  3un 1  1
2
1
vn  un 
2

n  1

CẤP SỐNHÂN
Vídụ4

(un )

Chocấpsónhâncósốhạngđầuvàcôngbộiq.

a)
b)

Hãyviếtu2, u3, u4theou1vàq.
Hãydựđoáncôngthứcxácđịnhuntheou1vàq

II. SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
Vídụ5

Chọnđápánđúng.
Chocấpsốnhân(un)vớiu1= 2, q = 3.Khiđótacó:

A.
B.
C.
D.

5
u5= 2. 3 =486
4
u5= 2. 3 =162
4
u5= 2 . 3 =48
5
u5= 2 . 3 =96

u1

CẤP SỐNHÂN
II. SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
Vídụ6

Chocấpsốnhân(un)vớiu1=3vàq = 2

a)
b)

Nhậnxét

Tìmu8, u9
Số96làsốhạngthứmấycủacấpsốnhân?

Từcôngthứcvới

un  u1.q n 1

Tacóthểxácđịnhđượcun, u1,q,nkhibiếtcácyếutốcònlại

n2

CẤP SỐNHÂN

Quahainộidungcủabàicácemcầnnắmvững:
*Kiếnthức:

-Địnhnghĩacấpsốnhân,côngthứctruyhồicủađịnhnghĩavàýnghĩacủacôngthức
-Côngthứcsốhạngtổngquátvàýnghĩacủacôngthức.
*Kĩnăng:

-Nhậnbiết,chứngminhmộtdãysốlàcấpsốnhânhoặckhônglàcấpsốnhân.
-Xácđịnhcácđạilượng: un, u1, n, qbiếtcácđạilượngcònlại.

CẤP SỐNHÂN
Vídụ7

n

8

Cho (un)làcấpsốnhânĐiềnvàocácôtrốngtrongbảngsau:

u
1...


 !"#$%&&'&
!()*+,
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 9 10 638