Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa sinh công nghiệp

Được đăng lên bởi van-chu
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5899 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỒ THN LIỄU

BÀI GIẢNG
(Chương trình Cao đẳng)
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Đà Nẵng 2010

1

HÓA SINH CÔNG NGHIỆP
Chương I: ENZIM
1. Vai trò của enzim
Trong cơ thể sinh vật luôn diễn ra vô vàn các phản ứng hoá học. Các phản ứng này
xảy ra được là nhờ sự xúc tác của các enzim hay còn gọi là chất xúc tác sinh học. Tuy
nhiên, enzim không chỉ xúc tác cho các phản ứng xảy ra trong hệ thống sống, mà sau khi
tách khỏi các hệ thống sống, chúng vẫn có thể xúc tác cho các phản ứng xảy ra ngoài tế
bào, thậm chí cả khi tế bào hoặc cơ thể chết đi vẫn còn hoạt động xúc tác của enzim cho
sự phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ (quá trình thối rữa).
Hầu hết các enzim đã biết đều là các protein. Tuy nhiên, năm 1981 Xec (Tom
R.Cech) đã phát hiện phân tử ARN cũng có hoạt tính xúc tác (chuyển tiền chất ARNm
thành ARNm), ông đặt tên cho nhóm này là ribozim. Như vậy, enzim không nhất thiết
phải là protein và protein không còn độc tôn trong hoạt động xúc tác. Đến nay người ta
đã biết và phân loại khoảng 3.500 enzim và khoảng 100 ribozim.
Vai trò xúc tác của enzim:
- Enzim có khả năng chuyển hoá một khối lượng vật chất khá lớn.
Ví dụ: 1g pepsin trong 2 giờ thủy phân xong 5 kg trứng luộc. Một người bình thường
trong 1 ngày đêm tiết khoảng 2 lít dịch vị, trong đó chứa 2g pepsin. Điều đó cho thấy dạ
dày có thể tiêu hóa 1 lượng protein trứng khá lớn vượt xa nhu cầu sinh lí của người.
- Enzim có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hóa.
Ví dụ: Thủy phân H2O2 tự phát → H2O + ½ O2 thì Eh2 = 18 Kcal/mol.
Nếu có xúc tác là Pt thì Eh2 = 11,7 Kcal/mol.
Nếu có xúc tác là catalaza thì Eh2 = 5,5 Kcal/mol.
- Enzim có khả năng kết hợp với cơ chất tạo thành phức hợp enzim-cơ chất, làm cơ
chất bị thay đổi cấu hình nên mềm dẻo hơn, các liên kết trong cơ chất lỏng lẻo hơn, nên
phản ứng xảy ra nhanh mạnh hơn.
Ví dụ: 1g protein có enzim trong 5-20 giây thủy phân xong
1g protein không có enzim, trong 12h, ở 1050C, H2SO4 đặc, sẽ thủy phân xong.
2. Bản chất hóa học và cấu tạo của enzim
2.1. Bản chất hoá học của enzim
- Enzim là những đại phân tử, hầu hết enzim có bản chất protein. Thành phần nguyên
tố của enzim giống với protein: C: 60% , N: 16% , H: 8% , O: 16%. Ngoài ra còn có S , P
và một số nguyên tố khác chiếm tỉ lệ nhỏ.
- Khối lượng của phân tử enzim thường lớn: 104 - 106 dalton. Vì vậy phân tử enzim
không lọt qua màng bán thấm. Ví dụ: Hydrogenaza có khối lượng phân tử 9.000 dalton,
ribonucleaza có khối lượng phân tử 12.700 dalton, α-amilaza có khối lượng...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM

H THN LIU
BÀI GING
(Chương trình Cao đẳng)
TÀI LIU LƯU HÀNH NI B
Đà N
ng
20
1
0
Bài giảng hóa sinh công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa sinh công nghiệp - Người đăng: van-chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài giảng hóa sinh công nghiệp 9 10 868