Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng máy công cụ

Được đăng lên bởi minhcanbk
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 6439 lần   |   Lượt tải: 65 lần
Bài giảng

Máy CôNG Cụ

5/24/2010

Machine-tool and Tribology

1

Bài mở đầu

Đại cương về máy công cụ







Máy công cụ trong CTM có nhiều loại, trong đó chủ yếu là máy cắt kim
loại.
 Chế tạo các chi tiết kim loại
 Hình dáng, kích thước xác định
Lịch sử phát triển MCC: tiền thân là máy tiện gỗ.
 Máy GC gỗ xuất hiện 2000 năm TCN, Aicập
 XIV tại TQ: máy mài, phay g/c kiếm, bánh xe…
 XVII Nga chế tạo máy tiện
Máy CC chiếm ~40% CN, ~30% nền KTQD có nhiều chủng loại, độ
chính xác khác nhau
Việt nam: Cơ khí HN, Cơ khí Duyên Hải…
 Máy tiện T616, T620
 Máy Phay P623…

5/24/2010

Machine-tool and Tribology

2

Đại cương về máy công cụ


Phân loại máy cắt kim loại trong CTM







5/24/2010

Công dụng: Tiện , Phay, Bào, Khoan, Mài…
Trình độ vạn năng: Máy vạn năng, Máy chuyên dùng…
Độ chính xác: Máy chính xác thường, máy chính xác cao…
Trọng lượng:
 Máy TB: <10 tấn
 Máy nặng: 10-30 tấn
 Máy nặng vừa: 30-100 tấn
 Cực nặng: > 100 tấn
Mức độ tự động:
 Máy bán TĐ
 Máy TĐ
 Máy TH
 Máy CNC
Machine-tool and Tribology

3

Đại cương về máy công cụ


Ký hiệu máy:
 Việt Nam:
T - tiện, K - khoan, P - Phay, M - mài…
Chữ số đầu chỉ mức độ vạn năng (6-vạn năng, 1-máy
TĐ 1 trục), CS tiếp theo chỉ kích thước cơ bản, CS
tiếp theo chỉ mức độ cải tiến. T620, T812A
 Liên Xô cũ:
1 - Tiện, 2 - Khoan doa TH, 3 - Mài, 6 - Phay..
(1K62, 3B12, 6H82..)

5/24/2010

Machine-tool and Tribology

4

Chương 1

Tạo hình bề mặt
và cấu trúc động học máy cắt kim loại
Đ1.
Đ2.
Đ3.
Đ4.
5/24/2010

Tạo hình bề mặt bằng phương
pháp hình học
Các phương pháp tạo hình bề mặt
chi tiết
Tạo hình bề mặt chi tiết trên máy
công cụ
Sơ đồ kết cấu động học, liên kết
động học, chuyển động phân độ
Machine-tool and Tribology

5

Đ1 Tạo hình bề mặt bằng phương pháp hình học
Tạo hình bằng phương pháp hình học:
Ví dụ:


-Gia công bề mặt trụ tròn xoay.
- Gia công bề mặt định hình tròn xoay.

Q

T

T
Q

T1
T

Q
T2

Bề mặt gia công các chi tiết rất khác nhau. Muốn tạo ra các bề mặt này
máy phải truyền cho các cơ cấu chấp hành các chuyển động tương đối
khác nhau, theo các qui luật nhất định
5/24/2010

Machine-tool and Tribology

6

Đ1 Tạo hình bề mặt bằng phương pháp hình học


Các dạng bề mặt thường dùng trong CTM:
 Dạng bề mặt có đường chuẩn tròn:
→ trụ, côn, định hình, ren …
Đ ử ờng chuẩ n (C)

Đ ử ờng sinh (S)

C1

C2

a) -Hì trụ
nh

C

S

b) -Hì cô
nh n

S

a) -Hì tang trống
nh
5/24/2010

S

Machine-tool and Tribology

b) -Hì dạng ren
nh
7

Đ1 Tạo hình bề mặt bằng phương pháp hình học

...
5/24/2010 Machine-tool and Tribology
1
Bµi gi¶ng
M¸y C«NG Cô
bài giảng máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng máy công cụ - Người đăng: minhcanbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
bài giảng máy công cụ 9 10 771