Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quá trình lọc và bể lọc

Được đăng lên bởi loc-pham
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 9749 lần   |   Lượt tải: 34 lần
QUÁ TRÌNH LẮNG

GIỚI THIỆU

Lắng là giai đoạn làm sạch sơ bộ trước khi đưa
nước vào bể lọc.
Các hạt lơ lửng, bông keo tụ, cát, sét,… lắng
xuống nhờ trọng lực(KLR của cặn > KLR của
nước).

Vị trí bể lắng trong dây chuyền xử lý
Chất khử trùng

Từ trạm bơm
giếng tới

Giàng mưa
hay
thùng quạt gió

Bể lắng
tiếp xúc

Chất khử trùng

Chất keo tụ
Từ trạm bơm cấp I
tới

Bể
lắng
sơ bộ

Bể trộn

Chất kiềm hóa

Bể chứa nước
sạch

Bể lọc
nhanh

Bể phản
ứng

Bể
lắng

Bể lọc
nhanh

Bể chứa nước
sạch

Bể lắng ngang
Cấu tạo
Bể lắng ngang có dạng hình chữ nhật,
Bằng gạch hoặc bê tông, cốt thép
Gồm 4 bộ phận chính:
- Bộ phận phân phối nước vào bể
- Vùng lắng cặn
- Hệ thống thu nước đã lắng
- Hệ thống thu xả cặn

Bể lắng ngang
Căn cứ vào biện pháp thu nước đã lắng, người
ta chia bể lắng ngang thành 2 loại:
- Bể lắng ngang thu nước ở cuối (thường kết hợp với
bể phản ứng có vách ngăn hoặc bể phản ứng có lớp
cặn lơ lửng)
- Bể lắng ngang thu nước đều trên bề mặt (kết hợp với
bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng)

Thường chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn rộng
từ 3-6m

BỂ LẮNG NGANG

BỂ LẮNG ĐỨNG

BỂ LẮNG ĐỨNG

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
• Nước chuyển động theo phương thẳng đứng từ
dưới lên trên; các hạt cặn rơi ngược chiều với
chuyển động của dòng nước từ trên xuống.
• Chỉ áp dụng lắng cặn có keo tụ (Q<3000m3/ngđ)
• Nước được đưa vào ống trung tâm ở giữa bể rồi
đi xuống qua vách hướng dòng. Các hạt cặn rơi
xuống đáy bể, còn nước trong thu bằng máng
vòng được bố trí xung quanh bể.

Hiệu quả lắng
Phụ thuộc vào các yếu tố:
- Diện tích bể
- Chiều cao vùng lắng
- Thời gian lưu nước

BỂ LẮNG LY TÂM
Nước chuyển động từ trung tâm bể ra ngoài.
Có thể áp dụng để lắng khi có hay không chất keo tụ
và với nhà máy công suất bất kỳ

Nguyên tắc hoạt động
Ống trung tâm ở giữa bể, phân phối nước đi vào bể. Đường
kính ống trung tâm = 15 – 20% đường kính toàn bể.
Độ dốc bể về trung tâm bể khoảng 60 - 160mm/m

QUÁ TRÌNH LỌC VÀ BỂ LỌC
GV: LÝ THUẬN AN

NỘI DUNG
GIỚI THIỆU

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH LỌC

PHÂN LOẠI BỂ LỌC

GIỚI THIỆU
• Lọc là quá trình làm sạch nước thông qua
lớp vật liệu lọc,
• Nhằm tách các hạt cặn lơ lửng, các thể
keo tụ và VSV trong nước

GIỚI THIỆU
CẤU TRÚC VẬT LIỆU LỌC

Lọc bề mặt (lọc tạo bánh)

Vật liệu lọc là lớp bề mặt
có các mao quản nhỏ;
dhạt > dmao quản  bị giữ lại
trên bề mặt lọc

Lọc sâu (cột lọc)

Vật liệu lọc tạo thành cột có
không gian giữa các hạt vật
liệu lọc;
dhạt > dkg  bị giữ lại trong
không gian vật liệu lọc

Vật liệu lọc
•
•
•
•
•

Cát
Sỏi
Than
Xỉ
Thủy tin...