Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Tú Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

8/2009

TRUYỀN NHIỆT
¾ GV: TS. HÀ ANH TÙNG – Bộ môn “Công nghệ nhiệt lạnh”
¾ Số tiết học: 42 tiết kéo dài trong 16 tuần
- Tuần 1 Æ 7 : 4 chương đầu tiên
Bài tập/ Trắc nghiệm 1 :
- Tuần 8 - 9 : KIỂM TRA giữa học kỳ
- Tuần 10 Æ 16 : 4 chương cuối
Bài tập/ Trắc nghiệm 2 :
- THI CUỐI HỌC KỲ
p.1

15%
20%
15%
50%

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

8/2009

Mục đích môn học
¾ Nắm vững sự truyền năng lượng xảy ra giữa các vật và trong thiết bị do
sự chênh lệch nhiệt độ gây nên Æ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

¾ là môn cơ sở để nghiên cứu và thiết kế các loại máy nhiệt nói
riêng và các hệ thống nhiệt động nói chung
VD:

- Các loại động cơ nhiệt: ĐC đốt trong, ĐC phản lực
- HTĐHKK, Tủ lạnh
- Các thiết bị sấy, lò hơi
- Bơm, máy nén
- Các hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, vv….
p.2

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

8/2009

Nội dung môn học
¾ Chương 1: Những khái niệm cơ bản
¾ Chương 2: Dẫn nhiệt
¾ Chương 3: Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu
¾ Chương 4: Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường 1 pha
¾ Chương 5: Trao đổi nhiệt khi chất lỏng biến đổi pha
¾ Chương 6: Trao đổi nhiệt bằng bức xạ
¾ Chương 7: Truyền nhiệt
¾ Chương 8: Thiết bị trao đổi nhiệt
p.3

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

8/2009

Tài liệu tham khảo
1. Hoàng đình Tín, Truyền nhiệt & Tính toán thiết bị trao
đổi nhiệt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007.
2. Hoàng Đình Tín, Bùi Hải – Bài tập Nhiệt động lực học
Kỹ thuật & Truyền Nhiệt - NXB ĐHQG TpHCM. 2002
3. Hoàng đình Tín, Cơ sở Nhiệt công nghiệp, NXB Đại học
quốc gia Tp HCM, 2006.
4. M. Mikheyev - Fundamental of Heat Transfer - Mir
Publisher, Moscow, 1968.
p.4

8/2009

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

Bài 1
Chương 1 (Phần 1): Những khái niệm cơ bản
1.1 Khái niệm chung về Truyền nhiệt
1.2 3 dạng Truyền nhiệt

- Dẫn nhiệt
- Đối lưu
- Bức xạ

1.3 Bài toán Truyền nhiệt tổng hợp
1.4 Giới thiệu về Thiết bị trao đổi nhiệt
p.5

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

8/2009

1.1 Khái niệm chung về Truyền nhiệt
™ Là dạng truyền năng lượng khi có sự chênh lệch về nhiệt độ
NHIỆT LƯỢNG

Joule: J = N.m
Q : đơn vị

Watt : W = J/s

VD:

Bài toán truyền nhiệt :

- Xác định nhiệt độ tại 1 vị trí nào đó trong vật
- Xác định Nhiệt lượng Q truyền qua vật
p.6

Người soạn: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM

1.2

3 dạng truyền nhiệt cơ bản

A. Dẫn nhiệt
- Xảy ra do chênh lệch nhiệt độ giữa
các vùng trong vật rắn hoặc giữa 2
vật rắn tiếp xúc nhau.

B. Đối lưu
- Xảy ra do chênh lệch nhi...
TRUYN NHIT
¾ S tiếthc: 42 tiết kéo dài trong 16 tun
¾ GV: TS. HÀ ANH TÙNG –B môn “Công ngh nhit lnh”
Người son: TS. Hà anh Tùng
ĐHBK tp HCM
8/2009
p.1
p.1
-Tun 1 Æ 7 : 4 chương đầu tiên
-Tun 8 - 9 : KIM TRA gia hc k
-Tun 10 Æ 16 : 4 chương cui
- THI CUI HC K
20%
20%
50%
50%
Bài tp/ Trc nghim 1 :
Bài tp/ Trc nghim 2 :
15%
15%
15%
15%
Bài giảng truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng truyền nhiệt - Người đăng: Tú Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng truyền nhiệt 9 10 345