Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 6136 lần   |   Lượt tải: 13 lần
SLIDE
BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT
GV: Nguyễn Đức Sỹ

BÀI GIẢNG
VẼ KỸ THUẬT

Định nghĩa: Bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật, là công cụ chủ yếu
diễn đạt ý đồ thiết kế, là tài liệu kỹ thuật cơ bản dùng để chỉ đạo sản xuất. Ngày nay bản vẽ
kỹ thuật đã trở thành “tiếng nói” của kỹ thuật.
Mục đích môn học:
- Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật
- Lập được bản vẽ kỹ thuật
- Biết kết hợp các tính chất hình học và gia công để thiết kế chi tiết máy
Nội dung môn học:
- Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
- Vẽ hình học
- Biểu diễn vật thể
- Vẽ hình chiếu trục đo

VẬT LIÊU, DỤNG CỤ VÀ TRÌNH
TỰ HOÀN THÀNH BẢN VẼ

1- Vật liệu vẽ
 Giấy vẽ
- Giấy vẽ tinh hơi cứng, có mặt nhẵn và mặt nhám. Khi vẽ dùng mặt nhẵn.
- Giấy can dùng để sao chụp bản vẽ.
- Giấy kẻ ô li để vẽ phát thảo.

 Bút chì
Độ cứng của bút chì tại Việt Nam sử
dụng theo hệ thống phân loại độ cứng bút
chì Châu Âu hiện đại, trải từ 9H (cứng và
nhạt nhất) đến 9B (mềm và đậm nhất).

Có thể sử dụng bút chì kim để vẽ các nét mảnh.

2- Dụng cụ vẽ
Tẩy
Compa
 Thước

Trình tự hoàn thành bản vẽ

210

VẼ HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1
NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH
BÀY BẢN VẼ

Tiêu chuẩn hóa là việc đề ra những quy định, những
mẫu mực phải theo cho các sản phẩm.
 Tiêu chuẩn hóa cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng và giao
lưu quốc tế
 Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ là các quy định để thể hiện
các bản vẽ kỹ thuật sao cho những người đọc có thể hiểu
được chúng

Tên

Nước

Mã

Việt nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

USA

ANSI

American National Standard Institute

Japan

JIS

Japanese Industrial Standard

UK

BS

British Standard

Australia

AS

Australian Standard

Germany

DIN

Deutsches Institut für Normung

ISO

International Standards Organization

Danh sách một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
Nội dung

Mã
TCVN 2-74

Kích thước và định dạng khổ giấy

TCVN 8-1993

Đường nét

TCVN 6-85

Chữ và số

TCVN 3-74

Tỉ lệ

TCVN 0007:1993
TCVN 5705:1993

Ký hiệu vật liệu
Kích thước

TCVN 11-78

Các phép chiếu

TCVN 5-78

Các hình biểu diễn

...

...

1- Khổ giấy
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

A4
A3
A2

A1

A0

Hướng của bản vẽ
1. Kiểu X (A0~A4)

Khổ giấy
A4
A3
A2
A1
A0

Khung tên

2. Kiểu Y (chỉ dùng cho khổ A4)

c (mm)
5 (10)
5 (10)
5 (10)
5 (10)
5 (10)

d (mm)
25 (20)
25 (20)
25 (20)
25 (20)
25 (20)

2-Tỉ lệ bản vẽ
Tỉ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước vẽ và kích thước thực của vật thể
Kích thước vẽ
(trên giấy)

Kích thước thật
(ngoài thực t...
SLIDE
BÀI GING V K THUT
GV: Nguyn Đức S
BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT 9 10 929