Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điện phân nâng cao

Được đăng lên bởi Kaneki Ken
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết và bài tập điện phân

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy môn Hóa học ở trường THPT, đặc biệt là trong quá
trình ôn luyện cho học sinh thi học sinh giỏi các cấp và ở các kì thi Đại học, chuyên đề
điện phân là một chuyên đề hay và khá quan trọng nên các bài tập về điện phân thường
có mặt trong các kì thi lớn của quốc gia.
Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay thì việc giải nhanh các bài toán Hóa
học là yêu cầu hàng đầu của người học; yêu cầu tìm ra được phương pháp giải toán một
cách nhanh nhất, đi bằng con đường ngắn nhất không những giúp người học tiết kiệm
được thời gian làm bài mà còn rèn luyện được tư duy và năng lực phát hiện vấn đề của
người học.
Trong thực tế tài liệu viết về điện phân còn ít, nội dung kiến thức còn sơ sài nên
nguồn tư liệu để giáo viên nghiên cứu còn hạn chế do đó nội dung kiến thức và kĩ năng
giải các bài tập điện phân cung cấp cho học sinh chưa được nhiều. Vì vậy, khi gặp các
bài toán điện phân các em thường lúng túng trong việc tìm ra phương pháp giải phù
hợpvà cảm thấy phần bài tập điện phân rất khó.
Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu trong nhiều năm tôi đã hệ thống hóa các dạng
bài tập điện phân và phương pháp giải các dạng bài tập đó cho học sinh một cách dễ
hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng, sai lầm và nâng cao kết quả trong các
kỳ thi. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Lý thuyết và bài tập điện phân” làm
sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hy vọng đề tài này sẽ là một tài liệu tham khảo
phục vụ cho việc học tập của các em học sinh 12 và cho công tác giảng dạy của các bạn
đồng nghiệp.

Lưu Vũ Diễm Hằng

1

Lý thuyết và bài tập điện phân
PHẦN B.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. Những thuận lợi và khó khăn khi giải bài tập điện phân trong dung dịch.
1. Thuận lợi:
- HS viết được phương trình điện phân tổng quát và tính toán theo phương trình đó.
- HS biết áp dụng công thức Faraday vào giải các bài tập điện phân .
- HS viết được các bán phản ứng xảy ra ở các điện cực.
2. Khó khăn:
- Học sinh ít sử dụng công thức hệ quả của Faraday ( ne trao đổi) để giải nhanh bài
toán điện phân .
- Đa số các bài tập điện phân thường tính toán theo các bán phản ứng ở các điện cực
nhưng học sinh thường chỉ viết phương trình điện phân tổng quát và giải theo nó.
- Học sinh thường lúng túng khi xác định trường hợp H 2O bắt đầu điện phân ở các
điện cực (khi bắt đầu sủi bọt khí ở catot hoặc khi pH của dung dịch không đổi).
- Học sinh nhầm lẫn quá trình xảy ra ở các điện cực.
- Học sinh viết sai thứ tự các b...
Lý thuyết và bài tập điện phân
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy môn Hóa học trường THPT, đặc biệt trong q
trình ôn luyện cho học sinh thi học sinh giỏi các cấp và ở cácthi Đại học, chuyên đề
điện phân là một chuyên đề hay và khá quan trọng nên các bài tập về điện phân thường
có mặt trong các kì thi lớn của quốc gia.
Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay tviệc giải nhanh các bài toán Hóa
học là yêu cầu hàng đầu của người học; yêu cầu tìm ra được phương pháp giải toán một
cách nhanh nhất, đi bằng con đường ngắn nhất không những giúp người học tiết kiệm
được thời gian làm bàicòn rèn luyện được duy và năng lực phát hiện vấn đề của
người học.
Trong thực tế tài liệu viết về điện phân còn ít, nội dung kiến thức còn sài nên
nguồn tư liệu để giáo viên nghiên cứu còn hạn chế do đó nội dung kiến thức và kĩ năng
giải các bài tập điện phân cung cấp cho học sinh chưa được nhiều. vậy, khi gặp các
bài toán đin phân các em thường lúng túng trong việc tìm ra phương pháp giải phù
hợpvà cảm thấy phần bài tập điện phân rất khó.
Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu trong nhiều năm tôi đã hệ thống hóa các dạng
bài tập điện phân phương pháp giải các dạng bài tập đó cho học sinh một cách dễ
hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng, sai lầm nâng cao kết quả trong các
kỳ thi. Trên s đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài thuyết bài tập điện phânlàm
sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hy vọng đề tài này sẽ là một tài liệu tham khảo
phục vụ cho việc học tập của các em học sinh 12 và cho công tác giảng dạy của các bạn
đồng nghiệp.
Lưu Vũ Diễm Hằng
1
Bài tập điện phân nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điện phân nâng cao - Người đăng: Kaneki Ken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập điện phân nâng cao 9 10 277