Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NHÓM NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA

Được đăng lên bởi 13120384
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TẬP NHÓM
NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA

Giới thiệu về dự án
Sông Đà là chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng. Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Đà
có chiều dài khoảng 540 km, từ Mường Tè (Lai Châu) đến Việt Trì (Phú Thọ). Với độ
chênh lệch cao trình khoảng 300 m, lại uốn khúc quanh co, núi non trùng điệp, sông Đà
và các chi lưu của nó chứa đựng tiềm năng thủy điện to lớn, 22-30 tỷ kWh mỗi năm,
chiếm 1/2 tổng tiềm năng của cả nước. Khai tác tối đa tiềm năng này, đồng thời ngăn
chặn các con lũ lớn từ sông Đà đổ xuống hạ lưu là mục tiêu quan trọng của dự án thủy
điện Sơn La.
Được nghiên cứu cùng với quy hoạch sông Hồng những năm 1960, tới năm 1987, Viện
Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng lúc đó đã được giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư thủy
điện Sơn La với sự tham gia của các chuyên gia cố vấn của Viện Thiết kế Thủy công
Matxcơva. Tới năm 1989, Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 1 (thuộc Bộ Năng lượng) đã
lập nghiên cứu tiền khả thi và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tháng 7-1992. Gần đây
nhất, được phép của Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã mời liên doanh Haza Sweco (Mỹ và Thụy Điển) thẩm định độc lập dự án và họ cũng đã có kết luận cuối cùng
báo cáo Hội đồng Thẩm định Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La.
Công trình thủy điện Sơn La là bậc thang thượng
lưu thủy điện Hòa Bình, được nghiên cứu trên sông
Đà tại tuyến Pa Vinh thuộc huyện Mường La, tỉnh
Sơn La. Tại vùng bản Pa Vinh, xã Ít Oong, huyện
Mường La có thể xây dựng đập bê tông cao 177 m,
ngăn dòng sông Đà, tạo nên một hồ chứa lớn có
dung tích 25 tỷ m3, đáp ứng được nhiệm vụ chống
lũ và cấp nước cho hạ du, bao gồm đồng bằng sông
Hồng, sông Thái Bình trong đó có thủ đô Hà Nội.
TĐSL được xây dựng nhằm đáp ứng 3 mục tiêu:
điện năng; chống lũ, cấp nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cả vùng Tây Bắc.
Trong hàng chục phương án được xem xét, nổi lên 3 phương án sau đây:
Tiêu chí

Mức đầu tư

Công suất

Dung tích hồ

Sơn La 265

70.575 tỷ
đồng
44.526 tỷ
đồng
62.478 tỷ
đồng

3.600MW

Sơn La 215
Sơn La 200

25,4 tỷ m3

Số dân di
dời
72.238

Đất ngập
(ha)
44.702

2.400MW

9,2 tỷ m3

96.576

22.519

3.280MW

chưa có số liệu 53.464

26.689

Mỗi phương án nói trên tác động trên nhiều phương diện: Về mặt xã hội (mất đất, hủy
hoại môi sinh, ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa ở khu vực lòng hồ, các vấn đề
về di dân), môi trường (ngập nước, biến đổi đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái...), ảnh
hưởng về an ninh, quốc phòng khu vực Tây Bắc và thu được hiệu quả kinh tế (năng
lượng điện, chống l...
BÀI TẬP NHÓM
NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA
Giới thiệu về dự án
Sông Đà chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng. Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Đà
chiều i khoảng 540 km, từ Mường (Lai Châu) đến Việt Trì (Phú Thọ). Với độ
chênh lệch cao trình khoảng 300 m, lại uốn khúc quanh co, núi non trùng điệp, sông Đà
các chi lưu của nó chứa đựng tiềm ng thủy điện to lớn, 22-30 tỷ kWh mỗi năm,
chiếm 1/2 tổng tiềm năng của cả nước. Khai tác tối đa tiềm năng này, đồng thời ngăn
chặn các con lớn từ sông Đà đổ xuống hạ lưu mục tiêu quan trọng của dự án thủy
điện Sơn La.
Được nghiên cứu cùng với quy hoạch sông Hồng những năm 1960, tới năm 1987, Viện
Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng lúc đó đã được giao nhiệm vụ lập dự án đầu thủy
điện Sơn La với sự tham gia của c chuyên gia cố vấn của Viện Thiết kế Thủy công
Matxcơva. Tới năm 1989, Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 1 (thuộc Bộ Năng lượng) đã
lập nghiên cứu tin khả thi và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tháng 7-1992. Gần đây
nhất, được phép của Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu cũng đã mời liên doanh Haza -
Sweco (Mỹ Thụy Điển) thẩm định độc lập dự án họ cũng đã kết luận cuối cùng
báo cáo Hội đồng Thẩm định Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La.
Công trình thủy điện Sơn La bậc thang thượng
lưu thủy điện Hòa Bình, được nghiên cứu trên sông
Đà tại tuyến Pa Vinh thuộc huyện Mường La, tỉnh
Sơn La. Tại vùng bản Pa Vinh, Ít Oong, huyện
Mường La thể xây dựng đập tông cao 177 m,
ngăn dòng sông Đà, tạo nên một hồ chứa lớn
dung tích 25 tỷ m3, đáp ng được nhiệm vụ chống
cấp nước cho hạ du, bao gồm đồng bằng sông
Hồng, sông Thái Bình trong đó có thủ đô Hà Nội.
TĐSL được xây dựng nhằm đáp ứng 3 mục tiêu:
điện năng; chống , cấp nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - hội cả vùng Tây Bắc.
Trong hàng chục phương án được xem xét, nổi lên 3 phương án sau đây:
Tiêu chí Mức đầu tư Công suất Dung tích hồ Số dân di
dời
Đất ngập
(ha)
Sơn La 265 70.575 tỷ
đồng
3.600MW 25,4 tỷ m3 72.238 44.702
Sơn La 215 44.526 tỷ
đồng
2.400MW 9,2 tỷ m3 96.576 22.519
Sơn La 200 62.478 tỷ
đồng
3.280MW chưa có số liệu 53.464 26.689
Mỗi phương án nói trên tác động trên nhiều phương diện: Về mặt hội (mất đất, hủy
hoại môi sinh, ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa khu vực lòng hồ, các vấn đề
về di dân), môi trường (ngập nước, biến đổi đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái...), ảnh
hưởng về an ninh, quốc phòng khu vực Tây Bắc thu được hiệu quả kinh tế (năng
lượng điện, chống lũ v à cung cấp n ước).
1
BÀI TẬP NHÓM NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA - Trang 2
BÀI TẬP NHÓM NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA - Người đăng: 13120384
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP NHÓM NHẬN DẠNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA 9 10 648