Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về phản ứng phân hạch vật lí 12

Được đăng lên bởi ngocvinh1208
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Chọn câu trả lời chính xác nhất. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng
A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.
B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, một cách tự phát.
C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một neutron.
D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài neutron, sau khi hấp thụ một neutron chậm.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai.
A. Trong phản ứng dây chuyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn.
B. Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, có điều khiển, được thực hiện trong thiết bị gọi là lò phản
ứng hạt nhân.
C. Con người không thể khống chế được phản ứng dây chuyền khi hệ số nhân neutron lớn hơn 1.
235
U chuyển sang trạng thái kích thích
D. Trong phản ứng phân hạch, sau khi “bắt” neutron, hạt nhân
bền vững.
235
Hướng dẫn: Trong phản ứng phân hạch, sau khi “bắt” neutron, hạt nhân U chuyển sang trạng thái kích thích
không bền vững.
235
Câu 3. Sự khác biệt cơ bản giữa phản ứng phân hạch U trong lò phản ứng hạt nhân và bơm nguyên tử là
A. Số neutron được giải phóng trong mỗi phản ứng phân hạch ở bom nguyên tử nhiều hơn ở lò phản ứng.
B. Năng lượng trung bình được mỗi nguyên tử urani giải phóng ra ở bom nguyên tử nhiều hơn ở lò phản
ứng.
C. Trong lò phản ứng số neutron có thể gây phản ứng phân hạch tiếp theo được khống chế.
D. Trong lò phản ứng số neutron cần để gây ra phản ứng phân hạch tiếp theo nhỏ hơn bom nguyên tử.
Hướng dẫn: Phản ứng phân hạch trong bom nguyên tử là phản ứng không thể kiểm soát còn trong lò phản ứng
 k  1 , còn trong
là phản ứng có thể kiểm soát. Do đó, trong lò phản ứng hệ số nhân neutron được khống chế
 k  1 .
bom nguyên tử thì không thể khống chế
Câu 4. Tại sao trong phản ứng phân hạch, người ta lại dùng neutron ?
A. Vì neutron có khối lượng tương đối lớn so với các electron hay proton.
B. Vì neutron không mang điện.
C. Vì neutron mới có khả năng phân chia cảm ứng.
D. Vì mỗi động tác phân hạch đều kèm theo sự phát xạ neutron.
Hướng dẫn: Không chỉ có neutron mà các hạt như proton, alpha, photon và các ion nặng đều có thể phân chia
cảm ứng trong một hạt nhân nặng. Tuy nhiên, sự phân chia cảm ứng của neutron có một tầm quan trọng đặc
biệt, không phải chỉ do năng lượng được giải phóng trong suốt quá trình phân hạch mà quan trọng hôn là vì
mỗi động tác phân hạch đều kèm theo sự phát ra từ 2 đến 3 neutron. Số neutron này lại có thể gây ra phân hạch
cảm ứng cho các hạt nhân khác, quá trình này luôn được duy trì, giải phóng năng lượng và tạo thành phản ứng
dây chuyền.
Câu 5. Neutron nhiệt là neutron có
A. ...
Câu 1. Chọn câu trả lời chính xác nhất. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng
A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.
B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, một cách tự phát.
C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một neutron.
D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài neutron, sau khi hấp thụ một neutron chậm.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai.
A. Trong phản ứng dây chuyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn.
B. Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, điều khiển, được thực hiện trong thiết bị gọi phản
ứng hạt nhân.
C. Con người không thể khống chế được phản ứng dây chuyền khi hệ số nhân neutron lớn hơn 1.
D. Trong phản ứng phân hạch, sau khi “bắt” neutron, hạt nhân
235
U
chuyển sang trạng thái kích thích
bền vững.
Hướng dẫn: Trong phản ứng phân hạch, sau khi “bắt” neutron, hạt nhân
235
U
chuyển sang trạng thái kích thích
không bền vững.
Câu 3. Sự khác biệt cơ bản giữa phản ứng phân hạch
235
U
trong lò phản ứng hạt nhân và bơm nguyên tử là
A. Số neutron được giải phóng trong mỗi phản ứng phân hạch ở bom nguyên tử nhiều hơn ở lò phản ứng.
B. Năng lượng trung bình được mỗi nguyên tử urani giải phóng ra bom nguyên tử nhiều hơn phản
ứng.
C. Trong lò phản ứng số neutron có thể gây phản ứng phân hạch tiếp theo được khống chế.
D. Trong lò phản ứng số neutron cần để gây ra phản ứng phân hạch tiếp theo nhỏ hơn bom nguyên tử.
Hướng dẫn: Phản ứng phân hạch trong bom nguyên tử phản ứng không thể kiểm soát còn trong phản ứng
phản ứng thể kiểm soát. Do đó, trong phản ứng hệ số nhân neutron được khống chế
1k
, còn trong
bom nguyên tử thì không thể khống chế
1k
.
Câu 4. Tại sao trong phản ứng phân hạch, người ta lại dùng neutron ?
A. Vì neutron có khối lượng tương đối lớn so với các electron hay proton.
B. Vì neutron không mang điện.
C. Vì neutron mới có khả năng phân chia cảm ứng.
D. Vì mỗi động tác phân hạch đều kèm theo sự phát xạ neutron.
Hướng dẫn: Không chỉ neutron các hạt như proton, alpha, photon các ion nặng đều thể phân chia
cảm ứng trong một hạt nhân nặng. Tuy nhiên, sự phân chia cảm ứng của neutron một tầm quan trọng đặc
biệt, không phải ch do năng lượng được giải phóng trong suốt quá trình phân hạch quan trọng hôn
mỗi động tác phân hạch đều kèm theo sự phát ra từ 2 đến 3 neutron. Số neutron này lại có thể gây ra phân hạch
cảm ứng cho các hạt nhân khác, quá trình này luôn được duy trì, giải phóng năng lượng tạo thành phản ứng
dây chuyền.
Câu 5. Neutron nhiệt là neutron có
A. nhiệt độ rất cao.
B. động năng trung bình bằng động năng của chuyển động nhiệt.
C. tốc độ rất lớn và tỏa nhiệt.
D. động năng vào khoảng 1 MeV.
Hướng dẫn: Neutron nhit neutron động năng trung bình bằng động năng của chuyển động nhit. Động
năng của neutron nhiệt vào khoảng 0,01 MeV.
Câu 6. Ứng dụng của nhiên liệu phân hạch là
A. Làm nhiên liệu trong các tàu ngầm nguyên tử.
B. Làm nhiên liệu trong các nhà máy điện hạt nhân.
C. Chế tạo bom nguyên tử.
D. Làm nhiên liệu trong các tên lửa tầm xa.
Câu 7. Tầm quan trọng của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân hiện nay là
A. Tạo ra một nguồn năng lượng thay thế các nguồn năng lượng sắp cạn kiệt như than và dầu mỏ.
B. Giải quyết vấn đề khí thải CO
2
gây hiệu ứng nhà kính.
C. Giảm sức ép về nguồn điện và giá thành điện năng.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. Cho phản ứng phân hạch sau:
1 235 95 139 0
0 92 42 57 1
? 7n U Mo La e
. Cần phải điền hạt nào vào trị trí của
dấu chấm hỏi ?
A. hai hạt electron. B. hai hạt neutron.
Bài tập về phản ứng phân hạch vật lí 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về phản ứng phân hạch vật lí 12 - Người đăng: ngocvinh1208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập về phản ứng phân hạch vật lí 12 9 10 627